Sen Doğru Yere Gelmemişsin
Sen Yalnış Yere Gelmişsin

Azledilen memurlardan biri, Yedikule"deki Hacı Ev­had Tekkesi şeyhi Küçük Efendi"ye gelir, himmet rica eder. Şeyh Efendi kendisine şöyle der:

-Ey oğul! Bab-ı Ali denilen bir tekke vardır. Şeyhine Sadrazam derler. Vazife talebinde bulunanlar ona gidip himmet isterler. Sen buraya yanlış gelmişsin!

Ozan MakinaKapat