O su içerken besmele çekmez
O su içerken bile besmele çekmez Şeyhülislam İbn Kemal hazretIerine birisi gelip, Şair İşretı"yi çekiştirmeye başlamış ve: -Efendimiz, Şair İşretı şarap içerken besmele çeki­yormuş. Bu küfür değil mi?" diye sormuş. İbn Kemal hazretleri de demiş ki: -Ben Şair İşretı"yi çok iyi tanırım. O su içerken bile besmele çekmez."
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat