Tümünden Daha Samimi
Hepsinden Daha Samimi

Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbul"u fethettikten sonra, bir çok şair, kasideler yazıp fethi kutlamışlardı. Sultan da kendilerine bol bol hediyeler veriyordu. Bir gün, Anadolu"dan yeni gelmiş bir şair de şu ve vezinsiz beyti Sultana gönderdi:

Devletli hünkarım, sabahınız hayır olsun, Yediğin bal ile kaymak, güzergahın çayır olsun!

Fatih Sultan Mehmed. Han"ın, bu şairi huzuruna da­vet ederek pek çok ihsanlarda bulunması yakınlarının merakını mucip oldu ve:

-Efendimiz, bundan çok daha beliğ kasidelere daha az caize verdiğiniz halde, bu cahil herifin iki satırına acaba neden bu kadar kıymet verdiniz? diye sordular.

Sultan Mehmed Han şu cevabı verdi:

-Bunu hepsinden daha samimi bulduğum için. Çünkü adamcağız, ömründe en lezzetli yiyecek olarak bal ile kaymağı biliyor. En güzel yer olarak da çayırı.

TelcisanKapat