Gelin Topluluğu
Gelin Alayı

Kanunı"den sonra yerine geçen II. Selim (Sarı Selim) ilk defa, ordunun başında sefere gitme adetini bozmuş ve eğlenceye başlamıştı. Böylece her alandaki bozul­manın temelini de atmış oluyordu. Zira mükemmel olan ilk on Osmanlı padişahından sonra, Sarı Selim"in çapı çok düşüktü.

İran Şahı, Sarı Selim"in padişahlığını tebrik etmek üzere Edirne"ye Şah Kulu adında bir elçi gönderir. Padişahın emriyle Şemsi Paşa da tertipli ve güzel gi­yinmiş küçük bir ordu ile, hediye kervanını uzak me­safeden karşılamaya çıkmıştı. Şah Kulu, Osmanlı aske­rindeki bu gösterişini çekememiş ve alaylı bir şekilde:

-Uzaktan askerinizi gelin alayına benzettim, deyin­ce,

Şemsi Paşa derhal elçinin ağzının payını şu sözleriy­le vermiştir:

-Evet haklısınız. Çaldıran"da da gelin almaya gelen bu askerdi.

Bilindiği üzere, 1514 Çaldıran Savaşı"nda Şah İsma­il"in tacı, tahtı ve hazinesiyle birlikte hanımı da ele ge­çirilmiş ve İstanbul"a getirtilerek Tacızade Cafer Çele­bi"yle evlendirilmişti.

Ozan MakinaKapat