Defterdarın Böylesi Gereksizdir
Böyle Defterdar Gerekmez

Yeniçerilere üç ayda bir ulufe denilen maaş dağıtılırdı. III. Murat devrinde bir gün ulufe dağıtılmış ve huzuruna gelen Sadrazam şöyle demişti:

“Hünkarım Leşker-i Hümayun"un ulufesini tevzi ettik. Lakin bir miktar akçe arttı. Ferman-ı Hümayunu­nuz olursa, ihtiyat akçe olarak hazine-i hassaya koyup saklayalum ... "

Bu duruma öfkelenen Padişah ise;

-Benim vezirim, her zaman ulufe dağıtırken akçe genelde gelmez, artmaz iken, bu kez gelmesinin ve artmasının sebebi nedir? Belli ki, defterdarımız bize yaran­mak için fazla akçe almış, hazinede fazla akçe toplanmıştır. Padişaha yaranmak için halka baskı yapıp zulme­den, halkın malını elinden alan defterdar bize gerekmez, demiş ve defterdarı kovmuştur."
Ozan MakinaKapat