Manastır İdare Etmek de İş mi?
Bir Manastırın İdaresi de İş mi? Kırkkilise* kadılığından azledilen bir memur, boş bu­lunan Manastır kazası kadılığını ister. Kendisine:

"Orası mühim bir mevkidir, idare edemezsin." deni­lince, şöyle der:

"Efendim, kırk kilise yi idare eden adam, bir manastırı idare edemez mi?
Ozan MakinaKapat