Ateşten Yer Talepi
Ateşten Bir Yer Talebi

Uzun müddet açıkta kalan bir kadı, Emir Buhari Hazretlerine müracaat ederek bir makama tayini için kazasker efendiye bir tavsiyename yazmasını rica eder.

Hazret-i Emir:

"Peki!" deyip derhal şu mealde bir tezkire yazar:

"Duacınızın mektubunu getiren, Cehennem"den bir hasır serecek kadar yer talebinde bulunduğundan, mes"ulüne müsaade buyurulması rica olunur."

 

Ozan MakinaKapat