Kur'an ve Sünneti inkâr
Kur’an ve Sünneti inkâr Sual: Peygamberin hadislerine niye bu kadar önem veriyorsunuz?CEVAPAllahü teâlâ, Resulüne Kur�anın açıklamasını, hüküm koymasını emredip, iman, itaat ve Kelime-i şehadette de Resulünü kendisiyle birlikte bildiriyor:(Kur�anı insanlara açıklayasın diye sana indirdik.) [Nahl 44](İhtilaflı şeyleri insanlara açıklayasın ve iman eden bir kavme de hidayet ve rahmet olsun diye bu Kitabı sana indirdik.) [Nahl 64] (İhtilaflı bir işin hükmünü Allah�tan [Kur�andan] ve Resulünden [Sünnetten] anlayın!) [Nisa 59] (Aralarındaki anlaşmazlıkta seni hakem tayin edip, verdiğin hükmü tereddütsüz kabullenmedikçe, iman etmiş olmazlar.) [Nisa 65](Allah ve Resulü, bir işte hüküm verince, artık inanmış kadın ve erkeğe, o işi kendi isteğine göre, tercih, seçme hakkı kalmaz.) [Ahzab 36](O Peygamber, güzel şeyleri helal, çirkin şeyleri haram kılar.) [Araf 157](Kendilerine kitap verilenlerden, Allah"a ve ahiret gününe inanmayan, Allah"ın ve Resulünün haram ettiği şeyi haram tanımayan ve hak dini [İslamiyet"i] din edinmeyen kimselerle; zelil bir halde kendi elleriyle [boyun eğerek] cizye verinceye kadar savaşın.) [Tevbe 29](Allah�a ve ümmi nebi olan Resulüne iman edin!) [Araf 158](Allah�a ve Resulüne itaat edin!) [Enfal 20](Resulullahta sizin için [uyulması gereken] güzel örnekler vardır.) [Ahzab 21](Allah�a ve Resulüne inanmayan [kâfir olur] kâfirler için de çılgın bir ateş hazırladık.) [Feth 13](Allah, dilediğine hikmeti verir. Hikmet verilene de, çok hayır verilmiştir.) [Bekara 269](Size kitabı, hikmeti getiren ve bilmediklerinizi öğreten bir Resul gönderdik.) [Bekara 151]İmam-ı Şafii hazretleri, (Bu âyetteki hikmet, Sünnettir. Önce Kur�an, peşinden hikmet bildirilmiştir) buyurdu. (Risale s.78) Kur�an ile birlikte bir de hikmet [Sünnet] getirildiği, bu âyet ile de bildirildi.Yukarıdaki yazıda, yalnız Kur�an diyenlerin, Kur�ana inanmadıklarını, Kur�an ve Sünneti kabul etmedikleri için kâfir olduklarını âyetlerle bildirmiştik. Bu konudaki hadis-i şerifler de şöyledir:(Cebrail aleyhisselam, Kur�an ile beraber açıklaması olan sünneti de getirmiştir.) [Darimi](Bana Kur�anın misli kadar daha hüküm verildi.) [İ. Ahmed](Yalnız Kur�andaki helal ve haramı kabul edin diyenler çıkar. İyi bilin, Peygamberin haram kılması, Allah�ın haram kılması gibidir.) [Tirmizi, Darimi](Bana uyan cennete girer, bana isyan eden ise giremez.) [Buhari](Bir zaman gelir �Kur�andan başka şey tanımam� diyenler çıkar) [Ebu Davud](Kur�ana ve sünnete uyan hiç sapıtmaz.) [Hakim](Sünnetimden yüz çeviren benden değildir.) [Müslim](Bir zaman gelir, beni yalanlayanlar çıkar. Bir hadis söylenince, �Resulullah böyle şey söylemez. Bunu bırak, Kur�andan söyle� der.) [Ebu Ya�la](Sünnetimi öldürüp dini bozmaya çalışanlara lanet olsun.) [Deylemi](Ümmetim bozulunca, sünnetimi ayakta tutana şehit sevabı verilir.) [Hakim](İhtilaflar çıkınca, sünnetime ve hulefa-i raşidinin sünnetine sımsıkı sarılın!) [Tirmizi] (Bize yalnız Kur�andan söyle) diyen birine, İmran bin Husayn hazretleri: (Ey ahmak! Mesela Kur�anda, namazların kaç rekat olduğunu bulabilir misin?) dedi. Hazret-i Ömer, farzların seferde kaç rekat kılınacağını Kur�anda bulamadık diyenlere, (Allahü teâlâ, bize, Resulullah efendimizi gönderdi. Kur�anda bulamadığımızı, Ondan gördüğümüz gibi yaparız. O, seferde, 4 rekatlı farzları iki kılardı) buyurdu. (Mizan-ül-kübra)
TelcisanKapat