Bunlar Kur'an-ı kerime inanmıyorlar
Bunlar Kur’an-ı kerime inanmıyorlar Sual: Kur�andan başka delil var mıdır?CEVAPMezhepsizler, dindeki dört delilin ikisini kabul etmeyip Kitap ve Sünnet�ten başka delil yok diyorlar. Mezhepsizleri de geride bırakan türediler, Kitap ve Sünnet tâbirine bile saldırıp, �Kur�andan başka bir sünnet adı altında din çıkarmak İslamı yıkmaktır, Peygamber Kur�anı getirmekle işi bitmiştir, o bir postacıdır� diyerek Sünneti Kur�andan farklı bir şey gibi göstermeye çalışıyorlar. Yalnız Kur�an diyenler, kesinlikle Kur�an-ı kerime inanmıyorlar. İslamiyet�i yıkmak için inanmış gibi görünüyorlar. Bunların başında İgnaz Goldziher, Shacht gibi Oryantalist denilen gayri müslimler gelir. Hıristiyanların çıkardığı bu akıma kapılıp biz de resulüz diyenlerden Hintli Mirza Gulam Ahmet ile Mısırlı Reşat Halife ve daha başka zındıklar vardır. Reşat Halifenin kurduğu on dokuzcular bâtıl dinini savunanlar da yalnız Kur�an diyor, Sünneti inkâr ediyorlar.Dindeki dört delilden üçü inkâr edilince, herkes kendi anladığını doğru kabul edecek ve böylece insan sayısı kadar din meydana gelecek, bir kaos yaşanacak ve nihayet din yıkılacaktır. Fakat bu dini yıkmaya muvaffak olamayacakları Kur�an-ı kerimde bildirilmektedir: (Onlar, ağızları ile Allah�ın nurunu [Kur�an, Sünnet, icma ve kıyastan meydana gelen Allah�ın dinini] söndürmeye yelteniyorlar. Halbuki kâfirler istemeseler de, Allah nurunu [dinini] tamamlayacaktır.) [Saf 8]Yalnız Kur�an diyenler, Kur�andaki İslam diyenler, utanmadan yalan söylüyorlar. Sözlerinde zerre kadar samimiyet yoktur. Kur�ana inanmalarında samimi olsalardı, âyetlere inanırlardı. Allah yalnız Kur�an mı diyor? Allahü teâlâ, (Resulüme uyun, Onun bildirdiği her şeyi kabul edin, haram ettiklerinden sakının, Resule uyan bana uymuş olur. Ona isyan eden bana isyan etmiş olur. Onun sözleri vahye dayanır. Onun sözünü benim sözüme aykırı görenler ve Allah�ın yolu ile Peygamberin yolunu birbirinden ayırmak isteyenler kâfirdir) buyurmuyor mu?İşte âyet-i kerime mealleri:(Resulümün verdiğini alın, yasakladığından da sakının!) [Haşr 7](O, [Resulüm] vahiyden başkasını söylemez.) [Necm 3,4](Resulüme uyun ki, doğru yolu bulun!) [Araf 158, Nur 54](Resule itaat eden, Allah�a itaat etmiş olur.) [Nisa 80] (Allah�a ve Resulüne karşı gelen, apaçık bir sapıklıktadır.) [Ahzab 36](Allah ve Resulüne itaat eden Cennete, isyan eden Cehenneme gider.) [Nisa 13,14](İhtilaflı bir işin hükmünü Allah�tan [Kur�andan] ve Resulünden [Sünnetten] anlayın!) [Nisa 59](O Peygamber, güzel şeyleri helal, çirkin şeyleri haram kılar.) [Araf 157](Kendilerine kitap verilenlerden, Allah"a ve ahiret gününe inanmayan, Allah"ın ve Resulünün haram ettiği şeyi haram tanımayan ve hak dini [İslamiyet"i] din edinmeyen kimselerle; zelil bir halde kendi elleriyle [boyun eğerek] cizye verinceye kadar savaşın.) [Tevbe 29](Biz her Peygamberi kendisine itaat edilsin diye gönderdik.) [Nisa 64](Aralarında hüküm verilmek üzere Allah�a ve Peygambere çağırıldıkları vakit: �İşittik, itaat ettik� demek, ancak müminlerin sözüdür, işte kurtuluşa erenler onlardır.) [Nur 51](Allah�a ve Resulüne karşı gelen, bilsin ki, Allah�ın azabı çok şiddetlidir.) [Enfal 13](Allah�a ve Resulüne uyun. [uymayıp] yüz çeviren [kâfirdir] Allah da kâfirleri sevmez.) [Al-i İmran 32](Allah ile resullerinin emirlerini birbirinden ayırıp ikisi arasında bir yol tutmak isteyen kâfirdir.) [Nisa 150,151]Kur�anda, (yalnız Kur�ana uyun) denmiyor, (Allah�a ve resulüne uyun) deniyor. Resulünü devreden çıkaran, Kur�anın açıklaması olan hadisleri delil saymayan, Kur�anın ifadesi ile kâfir olur.
ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat