Günahı benim boynuma
Vebali benim boynuma Sual: Mısır�dan yazıyorum. Burada çok kimseden işitiyoruz. Özellikle yatılı okullarda, okul müdürü, nöbetçi öğretmen gibi bazıları, (Gusletmenize gerek yok. Eğer vebali varsa benim boynuma) diyorlar. Hatta bir din dersi öğretmenimiz, (Akşama 15 dakika kala orucunuzu açın, size tekeffül ediyorum, bir vebali varsa benim boynuma) dedi. Öğretmenin dediklerini yaparsak biz vebalden kurtulur muyuz?CEVAPVebali bana demekle, siz vebalden kurtulamazsınız. Yani birisi size, (İçki için, zina edin, bütün vebaliniz benim boynuma) dese, siz vebalden kurtulamazsınız. Şimdi birisi çıkıp, ey insanlar İslamiyet�e uymayın, istediğinizi yapın, vebali benim boynuma dese olur mu? Böyle söyleyenler, din cahilleri veya din düşmanlarıdır. Bunların oyununa gelmemelidir.Sevap bağışlamakSual: Bir kimse, bize dua etse, hakkını ve sevaplarını bağışlasa, daha sonra da mürtet olarak ölse, onun bize bağışladığı sevapları bizden geri alınır mı?CEVAPHayır, geri alınmaz. Deli Cennete gider mi?Sual: Deli, ahirette nereye gider? Doğuştan deli ise veya sonradan delirmişse ne olur? CEVAPAllahü teâlâ, iman ve ibadette kullarından gücü yetmediği şeyleri istememiştir. Bunun için, Müslüman iken deli olan, uykuda iken ölen kimse, bu halinde imanlı olduğunu tasdik etmiyorsa da, Müslümanlığı devam etmektedir. Kâfir iken deliren de küfrünü ilan etmiyorsa da, önceki küfür hâli devam etmektedir.Doğuştan deli olan Müslüman evladı Cennete gider. Kâfir çocukları için yedi tane farklı kavil vardır. O kavillerden birisi onlar da Cennete gidecektir. O kavillerin birine göre de, hesaptan sonra toprak olacaktır.Bir şeyin gölgesiSual: Dünyada gördüğümüz güzel manzaralar, güzel yiyecekler ve içecekler diğer güzellikler Cennette de olacak mı?CEVAPBu dünyadaki güzelliklerin hepsi bir gölgeden, görüntüden ibarettir. Bunlar cennet nimetleri yanında bir şeyin gölgesi gibidir. Bir elma düşünün bir de gölgesini veya resmini düşünün. Gölgesi veya resmi elma yerine geçer mi? İşte dünya meyveleri, dünya nimetleri birer gölge gibidir. Kraldan çok kralcıSual: Kâfir hükümdarlara kral dendiği için, Müslüman bir kimseye, (Kraldan çok kralcı geçiniyor) demek küfür olur mu? CEVAPKüfür olmaz, öyle söylemek caizdir. Bu bir deyimdir. Sahibi veya yetkilisi razı oluyor, sana ne oluyor da razı olmuyorsun demektir. Herkes insan olarak eşittirSual: İnsanlar kâfir mümin diye mi yaratılmıştır, yoksa eşit mi yaratılmıştır?CEVAPDinimizde ırk üstünlüğü yoktur. Herkes insan olarak eşittir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:(İnsanlar [insan olarak] bir tarağın dişleri gibi eşittir) [İbni Lâl]Her çocuk İslamiyet�e, iyiliğe, güzelliğe elverişli olarak doğar. Kâfir olarak doğmaz. Daha sonra, ana babanın, çevrenin etkisiyle iyi veya kötü olabilir. Daha sonra aklı ile de iyiyi seçebilir. Araştırıp iyiyi bulabilir. Bir kimse cennetliktir veya cehennemliktir diye yaratılmamıştır. Mümin olarak yaşar, mümin olarak ölür ve cennete gider. Kimi de kâfir olarak yaşar kâfir olarak ölür o da cehenneme gider. Bunun için her insan yaratılırken, bir cennete, bir de cehenneme yer ayrılmıştır. Kim iman eder cennete girerse, hazırlanan evine kavuşur. İman etmez küfür üzere ölürse cehennemdeki yerine kavuşur. Bir hadis-i şerif meali:(Herkesin bir Cennette, bir de Cehennemde yeri olur. Müminin, [iman edip imanını devam ettirdiği için] Cennetteki evi durur, Cehennemdeki evi yıkılır. Kâfir, [iman etmeyip küfrünü devam ettirdiği için] Cennetteki evi yıkılır, Cehennemdeki evi durur.) [Deylemi]
TelcisanKapat