Emir ve yasak Müslüman içindir
Emir ve yasak Müslüman içindir Sual: Dinin emir ve yasaklarına dinsizler de, uymazlarsa günah olur mu?CEVAPHayır onlara günah olmaz. Günah, Allahü teâlânın emirlerini yapmamak, yasak ettiklerinden sakınmamaktır. Emir ve yasaklar, Müslümanlara, yani imanı olanlaradır. İmanı olmayanlara, yani kâfirlere, emir ve yasaklara muhatap olmak, ibadet etmek şerefi verilmedi. Kâfirlere, yalnız bir emir verilmiş, onlardan yalnız bir şey istenilmiştir. Bu bir emir, iman etmeleri, yani Müslüman olmalarıdır. Kâfirler, bu emri dinlemedikleri için, bir tek suç işlemiş oluyorlar. Fakat bu suç, en büyük suçtur. Bu suçun cezası, pek büyük, çok acı ve sonsuzdur. Dünyada böyle ceza olamaz. Bu sonsuz ceza, bunlara, ahirette, Cehennemde verilecektir.İslamiyet�ten haberi olmayanlarSual: İslamiyet�ten haberi olmayan, kendi aklı ile Allah�ın varlığını bulsa, cennete girmez mi?CEVAPHayır girmez. Buhara âlimleri, İmam-ı Eşari�nin bildirdiği gibi, (Peygamber gönderilmeden, tebliğ yapılmadan önce teklif yapılmaz) dediler. Tercih edilen kavil de budur. Bu âlimler, (Yerleri ve gökleri ve kendini gören, aklı başında bir kimsenin Allahü teâlânın varlığını anlamaması özür olmaz) sözünden maksat, Peygamberlerin sözlerini işittikten sonra, anlamaması özür olmaz demektir, dediler. (Redd-ül-muhtar) Dağda, ormanda, mağarada veya çölde yaşayıp da, dinden haberi olmayanlar, imanlı olmadıkları için Cennete girmezler. Allah�ı, Cenneti, Cehennemi duymadığı ve inkâr etmediği için Cehenneme de girmezler. Dirildikten sonra, hesaba çekilip, zulümleri ve kabahatleri kadar mahşer yerinde azap çekerler. Herkesin hakkı verildikten sonra, bütün hayvanlar gibi, bunlar da yok edilir, bir yerde sonsuz kalmazlar. (Mektubat-ı Rabbanî, Feraid-ül fevaid, Tac) Dağda, çölde yaşayıp da Peygamberleri işitmemiş olana Şahik-ul-cebel denir. Bunlar mazurdur. Peygamber gelmemiş hükmündedir. Bunların, peygamberlere inanmaları, emredilmedi. Bunlar için İsra suresinin 15. âyetinde, (Peygamber göndermeden önce, azap yapmayız) buyuruldu. (İsbat-ün-nübüvve) İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:Akıl ile Allahü teâlânın varlığını, birliğini bilmek gerektiğini söyleyen âlimler olmuştur. Allahü teâlâ, aklı, hakkı bâtıldan ayırmak için yaratmışsa da, hak yol bildirilmedikçe akıl, bunu yalnız başına bulamaz. Peygamberleri duymamış kimse, ahirette kabahati kadar mahşer yerinde azap görür, herkesin hakkı verildikten sonra, bütün hayvanlar gibi yok edilir. (1/259)Niçin Hazret-i İsa gelecek?Sual: Kıyamete yakın Hazret-i İsa niye gökten inecek? CEVAPPeygamber efendimize ümmet olmak için inecektir. Hakiki İncil�de Muhammed aleyhisselamın üstünlüklerini gören Hazret-i İsa, ona ümmetinden olmak için çok yalvardı, dua etti ve duası kabul edildi. Allahü teâlâ, Onu diri olarak, göğe yükseltti. Kıyamete yakın, Muhammed aleyhisselamın ümmeti olmak için yer yüzüne inecek, onun dinine uyacak ve onu yayacak, Hıristiyanlık ve Yahudilik gibi bozuk dinleri kaldıracaktır. (H.L.O.İman)İki hadis-i şerif meali şöyledir:(Ruhum yed-i kudretinde olan Allah�a yemin ederim ki, Meryem�in oğlu İsa, adil bir hakem olarak aranıza inecek, haçı kıracak [Hıristiyanlığı kaldıracak], domuzu öldürecek [domuz eti yemeyi yasaklayacak], İslam�dan başka şeyi kabul etmeyecektir.) [Buhari](Vallahi Meryem�in oğlu adil bir hakem olarak inecek, haçı parçalayacak, domuzu öldürecek, kin, nefret ve haset ortadan kalkacaktır.) [Müslim]Kitab-ül-vefa fi-fedail-il-Mustafa kitabında şöyle yazıyor: Bir gün Ka�bül-Ahbar, bir Yahudi aliminin ağladığını gördü. Niçin ağlıyorsun diye sordu. Yahudi âlim, söylemedi. Ka�b, istersen seni ağlatan şeyleri sana söyleyeyim dedi. Yahudi alimi söyle deyince, şöyle dedi: Musa aleyhisselam Tevrat�tan okuyarak: Ya Rabbi! Ben bir ümmet gördüm ki, onlar ümmetlerin hayırlısıdır. İman etmeleri için insanlara emri maruf ve nehyi münker yaparlar. İlk ve son kitaba inanırlar. Deccal ile savaşırlar. Bunları bana ümmet eyle dedi. Allahü teâlâ; ya Musa! Onlar Ahmedin ümmetidir, buyurdu. Bunları dinleyen Yahudi alimi doğru söyledin ya Ka�b diyerek, onu tasdik etti. Ka�b, Musa aleyhisselam, Ya Rabbi, o ümmet, çok hamd eder. Bir iş yapmak isteyince inşallah derler. Onları bana ümmet eyle, dedi. Allahü teâlâ, ya Musa! Onlar Ahmedin ümmetidir, buyurdu. Yahudi âlimi, doğru söyledin ya Kab, dedi. Yine Kab şöyle devam etti: Musa aleyhisselam Tevrat�a bakıp, ya Rabbi, ben bir ümmet görüyorum ki, onlar yükseğe çıksa tekbir getirirler, alçak yere inseler hamd ederler. Onlar için yeryüzünün toprağı temiz kılındı. O toprakla necasetten ve hadesten, cünüplükten, su ile temizlendikleri gibi temizlenirler. Yeryüzü onların mescitleridir. Yani nerede dilerlerse orada ibadet ederler. Onları bana ümmet eyle, dedi. Allahü teâlâ, ya Musa! Onlar Ahmedin ümmetidir, buyurdu. Yahudi alimi, doğru söylüyorsun ey Kab, dedi. Yine şöyle anlattı: Musa aleyhisselam, Tevrat�ta görerek, ya Rabbi, bir ümmet ki, onların Mushafları kalblerindedir. Namaz kılarken melekler gibi saf tutarlar. Mescitlerinde bal arısı gibi sesleri işitilir. Onlardan pek azı Cehenneme gider. Onları bana ümmet eyle deyince, Allahü teâlâ, ya Musa onlar Ahmedin ümmetidir, buyurdu. Yahudi âlimi, doğru söyledin ya Ka�b dedi. Musa aleyhisselam, Muhammed aleyhisselamın ümmetine verilen hayırları görünce, Onun ümmetinden olmak istedi. Allahü teâlâ onu teselli etti. (Şevahid-ün-nübüvve)Dünyaya gelmiş olan 124 binden fazla Peygamberin en büyükleri, Muhammed aleyhisselama tâbi olmayı istemiştir. Musa aleyhisselam, Onun zamanında bulunsaydı, O büyüklüğü ile beraber, Ona tâbi olmayı istedi. İsa aleyhisselamın gökten inip, Onun dini yolunda yürüyecektir. Onun ümmeti olan Müslümanlar, Ona tâbi oldukları için, bütün insanların hayırlısı ve en iyileri oldu. Cennete gireceklerin çoğu bunlar oldu ve Cennete herkesten önce gireceklerdir. (S. Ebediyye)Papanın jesti Sual: Papa, jest olsun diye, Sultanahmet Camiinde kıbleye karşı durup dua etti. İmamların, müftülerin de papanın jestine karşılık, kilisede haç çıkarması uygun olmaz mı? CEVAPHer şeyde fedakârlık olur, dinde ve namusta fedakârlık olmaz. Bir gayri müslim jest olsun diye karısını teklif etse, Müslüman da buna karşı aynı şeyi yapması haç çıkarmaktan daha hafif olur. Çünkü karısını peşkeş çekmek haram, haç çıkarmak küfürdür.Bir kâfir, camiye girip dua etmekle kendi bâtıl dinine hiç bir zarar gelmez. Ama bir Müslüman, Hıristiyanların ibadetlerine mahsus olan bir şeyi yaparsa, mesela haç çıkarırsa, boynuna haç takarsa, vaftiz olursa, imanını kaybeder, kâfir olur. Jeste karşılık verilmesini söyleyenler din cahilleridir. Kiliseler Allah�ın evi değildirSual: Cami de, kilise ve havra da Allah�ın evidir denebilir mi? CEVAPKiliseler ve havralar Allah�ın değil, şeytanın evidir. Allahü teâlâya, Onun istediği gibi ibadet edilen yere Allah�ın evi denir. Mesela Kâbe�ye Beytullah, yani Allah�ın evi denir. Hadis-i şerifte, (Camiler, Allah�ın evidir) buyuruldu. (Hakim)Kilisede namaz kılınmaz ve Kur�an-ı kerim okunmaz. Çünkü kilisede, şeytanlar toplanır. Kilise putlardan temizlenirse, namaz kılmak mekruh olmaz. (Redd-ül Muhtar)
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat