Peygamberler masumdur
Peygamberler masumdur Sual: Bütün peygamberlerin günah işlemediği bildiriliyor. Adem aleyhisselamın yasak meyveden yemesi günah değil mi?CEVAPEvet peygamberler günah işlemez. Zelle işleyebilirler. Zelle, doğrular içinde en doğruyu bulamamak demektir. Âdem aleyhisselam, kasten yasak meyveden yemedi. Unutarak yediği için mazur görüldü. Taha suresinin, (Âdem unuttu, azim ile, karar ile yapmadı) mealindeki 115. âyet-i kerimesi Âdem aleyhisselamın mazur olduğunu, günahsız olduğunu göstermektedir. Âdem aleyhisselamın mazur olduğu şu hadis-i şerifle de bildirilmektedir:(Âdem aleyhisselam ile Mûsa aleyhisselam, Rableri nezdinde münazara ettiler ve Âdem aleyhisselam, Mûsa aleyhisselama galip geldi. Mûsa aleyhisselam dedi ki:- Sen o Âdem�sin ki, Allahü teâlâ, seni iki eli ile [vasıtasız olarak] yarattı ve sana ruhundan üfledi, melekleri sana secde ettirdi ve seni cennete yerleştirdi. Sonra da sen bir hatan sebebiyle, insanları yeryüzüne indirdin.Âdem aleyhisselam ona dedi ki:- Sen o Mûsa�sın ki, Allahü teâlâ seni Peygamber seçtiği gibi, kendisi ile konuşmana izin verdi. Sana her şeyin açıklanmasını ihtiva eden kitabı verdi. Onunla konuşmak, Ona yalvarmak suretiyle seni kendisine yanaştırdı. Şu halde benim yaratılmamdan ne kadar önce Tevrat�ı yazdığını gördün değil mi? - Evet gördüm. Kırk yıl önce.- Ya Musa, şu halde orada Âdem hata etti yazısını da gördün mü?- Gördüm.- Allah�ın beni yaratmasından kırk yıl önce işleyeceğimi yazdığı işi yapmam üzerine beni nasıl suçlarsın ki?Âdem aleyhisselam böylece Mûsa aleyhisselama galip geldi.) [Buhari, Müslim]Rahmet melekleriSual: Rahmet melekleri nerelere girmez?CEVAPŞu yerlere rahmet melekleri girmez:1- İçinde canlı resmi veya heykeli bulunan odaya.2- Alkollü içki bulunan yere. 3- Kumar oynanan veya kumar aleti olan yere, 4- Günah işlenen yere,5- Köpek olan yere,6- Cünüp bulunan odaya, 7- Çalgı aletleri bulunan odaya, 8- Misafir gelmeyen eve,9- Avret yeri açık olan kimselerin olduğu yere,10- Ana-babaya asi olunan eve. (Nisabül-ahbâr, M.C.Y.Güzin) Cennette Pazar var mı?Sual: Cennette bir suret pazarı varmış. Bu pazarda sadece insan suretleri varmış. Cennetteki insanlar dış görünüşlerini değiştirmek istedikleri zaman bu pazara gidip suret satın alıp, görünüşlerini değiştirme imkanı varmış. Bu doğru mudur?CEVAPCennette pazar yoktur. Yani pazara ihtiyaç yoktur. Namaz oruç gibi ibadet yoktur. Günah işleme diye bir şey yoktur. Her şeyin en güzeli Cennet halkı içindir. Neyi arzu ederse anında ona sahip olur. Bir yere gitmesi gerekmez. Canı bıldırcın eti istedi, hemen pişmiş olarak anında önümüze hazır gelir. Herkes eşini en güzel surette görecektir. Şu benden daha güzel diyerek üzüntü olmayacaktır. İkinci olarak her nimet her gün artacak. Güzelliği artacak, yiyecek ve içeceklerden aldığı zevkler artacak. Diğer her nimet, her gün artacaktır; iki günü eşit olmayacaktır. Her gün aynı şeylerden farklı ve daha fazla zevkler alınacaktır. Yine her gün farklı şeylerle, farklı nimetlerle karşılaşılacaktır. Allahü teâlânın kudreti sonsuzdur. Ebedi olarak böyle devam edecektir. İnsan, bilmediği şeyleri, bildiği şeylerle mukayese eder. Hâlbuki bilinmeyen şey, bilinen şeye kıyas edilmez. Ana rahmindeki bir çocuğun, nasıl ki, dünyaya gelip, çeşitli olaylara karşılaşacağını bilmesi mümkün değilse, Cennete gidecek müminin de, orada kavuşacağı nimetleri bilmesi mümkün değildir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(Cennette hiç kimsenin görmediği, işitmediği ve hayâl bile edemediği nimetler vardır.) [Müslim] (Cennet nimetleri ile, dünyadakiler arasında yalnız isim benzerliği vardır.) [Beyheki]Rüya ile dünya hayatı bile mukayese edilmez. Rüyada gözlerimiz kapalı olduğu hâlde çok yerleri görürüz. Dilimiz oynamadığı hâlde konuşuruz. Yani görmemiz göz ile, konuşmamız dil ile değildir. İşitmemiz kulak ile, yürümemiz ayak ile değildir. Rüyada hükümdar olsak ne çıkar. Az sonra uyanınca, hayâl olduğu görülür. İşte dünya hayatı da, rüya gibidir. Asıl hayat olan ahirette hükümdar olmak gerekir. Hadis-i şerifte, (İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar) buyuruldu. Nasıl ki, rüyadaki şeyleri bile dünyadaki nimetlerle mukayese etmek uygun değilse, dünyadaki şeyler de, Cennetteki nimetlerle mukayese edilmez. Dünyada olan şeyler birer görüntüdür. Her görüntünün bir de aslı olur. Asıl olmadan görüntü meydana gelmez. Dünyadaki şeylerin hepsinin asılları, gerçekleri Cennette vardır. Allahü teâlânın sonsuz kudretine inananın, Onun bildirdiği her şeye inanması gerekir. Cenab-ı Hak, Cennette sıkıntı olmayacağını, Cennet ehline istedikleri her nimetin verileceğini bildiriyor. Cennet nimetleri yanında, dünya nimetleri, onların gölgesi, resmi gibi bile değildir. Ağacın resmi ile kendisi nasıl aynı şey değilse, Cennet nimetleri yanında dünyadakiler de öyledir. Allahü teâlâ, dünyaya mahsus nimetleri, yoktan yarattığı gibi, ahirette de, hatıra, hayâle gelmeyen nimetleri yoktan yaratacaktır. Allahü teâlâ için güçlük olmaz. Cennette, üzüntü, sıkıntı yoktur. İki âyet-i kerime meali:(Cennetin neresine bakarsanız bakın, bol nimet ve büyük saltanat görürsünüz.) [İnsan 20](İyi amellerinin mükâfatı olarak, onları memnun edecek neler hazırlandığını hiç kimse bilemez.) [Secde 17]İki hadis-i şerif meali:(Cennete giren ölmez, ebedî yaşar. Hep mutlu olur, üzülmez, ümitsizliğe düşmez, elbisesi eskimez ve gençliği gitmez.) [İbni Ebiddünya](Cennet ehli, hiç hastalanmaz ve yaşlanmaz; hiç üzülmez ve hep neşeli olur.) [Müslim]Cennet nimetleriSual: Cennetin en aşağı derecesinde olana da en yüksek derecedeki çok nimet verilecek mi?CEVAPDerece farkı elbette olacak ama, en aşağı derecedeki bile, akla hayale gelmeyecek nimetlere kavuşacaktır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:(Cennetin en aşağı derecesinde olan kişiye, �Ne istersen iste� denecek. O da, hatırından ne geçiyorsa hepsini isteyecek. Ona, �Her istediğinin iki katı sana verilecektir� denecek.) [Müslim]
TelcisanKapat