Orucun öğrettikleri
Oruç Bize Neyi Öğretir Oruç ALLAH"a kavuşmayı hatırlatırOruçlunun her saati, her saniyesi ve her âşiresi ALLAH’ı, ALLAH"ın nimetlerini ve netice itibariyle de en büyük nimet olan ALLAH"a lika (kavuşma) nimetini hatırlatması itibariyle çok kıymetlidir. Oruç bu fonksiyonunu iki yolla yerine getirir. Bunu, lezzetlerin zevâliyle, zevâl bulmayacak nimetlere iştiyak; ve yine elemlerin zevâliyle gelen lezzet şeklinde özetleyebiliriz. Sabahtan akşama kadar aç ve susuz olan insan, zâhiren sıkıntı çekse de, oruç ibadetinin getireceği uhrevî semere (yani ALLAH’a kavuşma), ona bütün elemleri unutturabilir. Oruçlu, bütün gün şehvetini, yemesini, içmesini unutur ve sürekli Rabb’iyle buluşmayı düşünür. Bu düşünce sayesinde hayatî bütün faaliyetleri, istikamet dâiresinde cereyan eder...Oruç ,emaneti korumayı öğretir...Oruç, gizli ve açık her zaman emanete riayet edilmesini öğretir. Zira ALLAH"ın helal kıldığı nimetleri yiyip-içmekten kaçınmayı sağlayacak ALLAH"tan başka bir gözetici yoktur. Oruçlu, sabahtan akşama kadar ALLAH"ın çizdiği sınırlara riayet eder. Onca orucu bozma imkânlarına ve hiç kimsenin görmemesine rağmen mümin, fevkalâde bir ciddiyetle orucunu sürdürür. Ve akşama kadar emaneti muhafaza hissiyle dolar taşar. Oruca karşı gösterilen bu tavır, Müslüman’ın bütün hayatına akseder. Dolayısıyla oruç tutan insan, bütün hayatı boyunca kendisine emanet olarak verilen şeylere karşı da son derece dikkatli davranmayı öğrenir. Oruç,tasarruf ve kanaati öğretir...Oruç, insanlara tasarrufu öğreten önemli bir disiplindir. İstediği şeyi ve aklına geldiği zaman, hiçbir sınırlama getirmeden yapmaya alışık bir insan, oruçlu olduğu zaman mecburen onu yapamayacaktır. Meselâ, her aklına estiği zaman yemek yiyen, maddî olarak vücûdunun arzularına boyun eğen insan, oruçlu olduğunda mecburen akşamın olmasını bekleyecek, dolayısıyla da bu bekleyiş sayesinde, tasarrufu öğrenecek ve sorumsuzca yaşamaktan uzaklaşmış olacaktır.
Ozan MakinaKapat