İslamiyet Nasıl Bir Sistemdir
İslamiyet ümmeti ve insanlığı kalkındıracak olan tek sağlıklı sistemdir Müslümanların bu zamandaki geri kalmışlığına bakarak, İslamiyet’in Müslümanların çöküşünde etkisi olduğu kanaatini taşımakta olanlar vardır. Oysaki Müslümanların çökmesine ve geri kalmasına Allah’ın dini değil, fikri zafiyet geçirerek İslam ideolojisini hayatlarından uzaklaştıran ümmetin kendisi sebebiyet vermiştir. İdeoloji olmadan zenginlik, ekonomi, teknoloji, bilim ve ilim toplumu kalkındırmaz. İnsanın hayatını tanzim eden, fiillerini düzenleyen fikir en büyük servettir. Maddi servetini kaybeden bir toplum, eğer fikri servetini koruyorsa yavaş yavaş maddi servetini tekrar kazanır. Fakat fikri servetini kaybetmişse maddi servetini de elinde tutacak gücü kalmaz. Kalkınma, fikri seviyenin yükselmesi ile olur. Hayata yön veren fikirdir ilim değildir. İlim sadece eşyanın ne olduğunu anlamak için ona bakar. Osmanlı ilmin merkezi oldu, ilim de çok ileriye gitti, ilim kalkınmak için sebep olsaydı Osmanlı hiç çökmezdi. Çünkü ilmini hiç kaybetmedi, onun kaybetmiş olduğu düşünce ve metoduydu. Şöyle bir soruyla sürekli olarak karşılaşırız: Batı neden gelişmiş de Müslümanlar geri kalmıştır? Yine cevap aynı; fikir, fikir, fikir...Batı’nın insanları bir arada yaşamak için akidelerine hep birlikte sarılıp, onun etrafında kenetleşiyorlar. Aynı fikir, aynı duygu ve aynı nizamı benimsiyorlar. Müslümanlarda ise hayatlarında akidelerine aykırı olarak yaşamak hakim. Müslümanlar İslam’ı kabul ettiğini söylüyorlar fakat İslam’a göre yaşamıyor. Hayatlarında küfrün esaslarından olan laikliği, demokrasiyi, cumhuriyeti kapitalizmi ve bunlardan kaynaklanan değerleri uyguluyorlar. İşte bütün sorun da bundan kaynaklanmaktadır. Bu sistemler sağlıklı kalkınmanın önünde en büyük engellerdendir. Müslümanlar bunlardan sıyrılmadıkça sömürgeden kurtulup sağlıklı kalkınmayı asla gerçekleştiremeyeceklerdir. Allahu Teala şöyle buyurdu: “Muhakkak size Allah’tan bir nur ve apaçık Kitap (Kur’an) geldi. Onunla Allah, Kendi yoluna uyanları selamet yoluna eriştirir ve izniyle onları karanlıktan aydınlığa çıkarıp dosdoğru yola iletir.” (Maide 15-16)
TelcisanKapat