54 FARZ
54 FARZ

1- Allah"ı daima zikretmek. 2- Helal kazanılmış elbise giymek 3- Abdest almak. 4- Beş vakit namaz kılmak. 5- Cünüplükten gusletmek. 6- Rızk için Allah"a tevekkül (itimad) etmek. 7- Helalden yeyip içmek. 8- Allah"ın taksimine kanaat etmek. 9- Tevekkül etmek. 10- Kazaya (yani Allah"ın hükmüne) razı olmak. 11- Nimete karşılık şükretmek. 12- Belaya sabretmek. 13- Günahlara tevbe etmek. 14- İbadetleri ihlas ile yapmak. 15- Şeytanı düşman bilmek. 16- Kur"an-ı delil tanımak. 17- Ölüme hazırlıklı olmak. 18- İyiliği emredip kötülükten alıkoymak. 19- Gıybet etmemek, kötü şeyleri dinlememek. 20- Anaya-babaya iyilik ve itaat etmek. 21- Akrabayı ziyaret etmek. 22- Emanete hıyaret etmemek. 23- Dinin kabul etmiyeceği latifeyi (şakayı) terk etmek. 24- Allah ve Rasulüne itaat etmek. 25- Günahtan kaçınıp Allah"a sığınmak. 26- Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. 27- Her şeye ibretle bakmak. 28- Tefekkür etmek. (Cenab-ı Hakk"ın kudretini, azametini ve insanın yaratılışdaki gayeyi düşünmek) 29- İlim öğrenmeye çalışmak 30- Kötü zandan sakınmak 31- İstihza (alay) etmemek 32- Harama bakmamak 33- Daima doğru olmak 34- Esef ve ferahı, yani şımarıklık ve azgınlığı terketmek 35- Sihir yapmamak 36- Ölçü ve terazisini doğru tartmak 37- Allah"ın azabından korkmak 38- Bir günlük nafakası (yiyeceği-içeceği) olmayana sadaka vermek 39- Allah"ın rahmetinden ümid kesmemek 40- Nefsinin kötü arzularına tabi olmamak 41- İçki kullanmamak 42- Allah"a ve mü"minlere su-i zan etmekten sakınmak 43- Zekat vermek ve mali cihatta bulunmak 44- Hayız (adet) zamanlarında ve nifas halinde hanımı ile cinsi mukarenette bulunmamak 45- Bütün günahlardan; kötülüklerden kalbini temiz tutmak 46- Yetimin malını haksız olarak yememek, onlara iyilik etmek 47- Kibirlilik etmemek 48- Livata (erkekle cinsi münasebet) ve zina yapmamak 49- Beş vakit namazı muhafaza etmek 50- Zulm ile halkın malını yememek 51- Allah"a şirk (ortak) koşmamak 52- Riyadan (gösterişten) sakınmak 53- Yalan yere yemin etmemek 54- Verdiği sadakayı başa kakmamak

TelcisanKapat