Iptables ile ICMP kontrolu
Iptables ile ICMP kontrolu Iptables ile ICMP protokolunun kontrolunu asagidaki gibi yapabilirsiniz. # iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP Bu ornekte gelen ICMP echo-request istekleri drop edilmistir. Kontrol olarak --icmp-type parametresi ile birlikte diger icmp mesaj cesitlerini de kullanabilirsiniz.
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat