Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında ülkede yaşanan ekonomi k zorlukların tarıma yönelik destek ile aşılacağı düşünülmüştür. Bu fikir ile 1937 yılında Zirai Kombinalar ve Devlet Ziraat İşletmeleri kurulmuştur. II. Dünya savaşının çıkması ile ordunun ihtiyacı olan gıda maddelerinin üretilmesi için boş ve verimsiz arazilerde ıslah yapılarak üretime yönelinmiştir.

1949 yılında 5433 sayılı KHK ile verimi artırmak, üretimi çeşitlendirmek ve ürün kalitesini yükseltmek amacıyla Zirai Kombinalar ev Devlet Zirai İşletmeleri birleştirilerek kurulan Devlet Üretme Çiftlikleri 1984 yılında 233 sayılı KHK uyarınca Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü adıyla yeniden organize edilmiştir. Devlet Üretme Çiftliği ve Hara arazileri varlıkları birleştirilerek TİGEM altında toplanılmıştır. 1994 yılına kadar Kamu İktisadi Teşekkülü (KİT) olarak faaliyet göstermiş bu yıldan sonra da İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) olarak yeni bir statüye kavuşmuştur.

Amacı, tarım ve tarıma dayalı sanayiin ihtiyaç duyduğu temel mal ve hizmetleri üretmek, bunları ticari esaslara göre yürütmek ve kar etmek.olan TİGEM 38 işletmesi faaliyetlerine deva m etmektedir .

TelcisanKapat