Atatürk Orman Çiftliği
Atatürk Orman Çiftliği

Kurtuluş savaşı sonrası gelişmenin sağlanması için birçok alana yönelik girişimler için çalışmalar başlatılmıştır. Ekonomi nin temelinin tarım olduğu görüşü ile Atatürk tarımda kalkınmaya öncelikle önem vermiştir. Köylüye sistemli ve programlı üretimi benimsetmek, modern tarım tekniklerinin uygulanmasında önderlik için teşvik edici çalışmaların başlatılması ve de tarıma elverişsiz, bozkır olan Baş kent Ankara’nın doğa güzelliğine kavuşturulması amacıyla 1925 yılında Ankara civarında modern bir çiftlik kurulması kararına varılmıştır. Uzmanların, deneyimli tarımcıların ve danışmanların uzun araştırmaları sonucunda amaca uygun arazi bulunamamıştır. İleriki yıllarda Atatürk tarafından başlangıçta 20.000 dekar olan ve daha sonra çevre deki birçok bataklık ve çorak arazilerde alınarak modern bir çiftlik oluşturulmaya başlanmıştır. Çalışmalar sonucunda fikir aşamasındaki amaçlara ulaşılmış ve Gazi Orman Çiftliği faaliyete geçmiştir.

Çiftlik ve ait mülkler 1937 yılında hazineye bağışlanmıştır. Atatürk tarafından hazineye bağışlanan çiftliklerin kuruluşuna uygun yönetilmesi ve örnek işletme olarak sürekliliğinin sağlanması için tarımsal bir devlet teşekkülünün kurulması gerekmiştir. Bu amaçla, 13.01.1938 tarihli 3308 sayılı kanunla “Devlet Ziraat İşletmeleri” kurulmuştur. Kanun gereği Orman çiftliği de işletmeye devr edilmiştir. İşletme 28.02.1950 tarihinde kapatılmış ve yerine 01.03.1950 tarihinde Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Çiftliği daha dinamik yapıya kavuşturmak ve kuruluş amaçlarına uygun çok yönlü bir kimliğe sahip kılmak ve bağımsız ekonomi k sorumluluğunu kazanması için TBMM’ne sunulan yasa tasarısı k ab ul edilmiş ve 01.04.1950 tarih ve 5659 sayılı kanun ile çiftliğin adı “Atatürk Orman çiftliği” olarak değiştirilmiştir. Tüzel kişiliğe haiz bir birim olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlanmıştır.

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat