Veteriner Genel Müdürlüğü
Veteriner Umum Müdürlüğü

3203 sayılı kanunun 9. maddesine göre görevleri;

1.Ülke hayvanlarının sağlığını korumak ve kendilerine zarar veren her türlü faktörlerle savaşmak

2.Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar bakımından hayvanları ve hayvansal maddeleri insanlara zarar vermeyecek bir hale getirmek, vasıflarını yükseltmek ve sayılarını çoğaltmak

3.Her türlü hayvansal ürünlerle hayvan barınaklarını ve yiyeceklerini mu ayen e, denetleme ve tahlil etmek

4.Hayvan hastalıklarında kullanılan serum, aşı ve kimyasal ve diğer biyolojik müstahz arat ı mu ayen e ve denetlemek ve gerekenleri yapmak ve dışarıdan gelecekleri mu ayen e e denetlemek ve bunlara ait enstitü, l ab oratuvar, inceleme ve mu ayen e ve tahlil istasyonları açmak

5.Sınır kapıları ve limanlarda veteriner tahaffuzhanelerini açmak

6.Ülke içinde hayvan barınakları kurmak ve işletmek

7.Ehli hayvanların niteliklerini yükseltmek, verimlerini ve sayılarını çoğaltmak bakımından haralar, depolar, inekhaneler, örnek ağıllar, tay çiftlikleri, tay depoları, binicilik okul ları ve benzeri kurumları açmak ve idare etmek, sergi ler, ayrışlar ve müs ab akalar düzenlemek

8.Hayvan pazarı ve panayırların, sergi yerlerini, ekarisaj tesisini denetlemek ve yönetmek

9.Hayvan sağlığı memur okul ları açmak

10.Nalbant okul ları açmak ve nalbantları tescil etmek ve dükkanlarını kontrol etmek

11.Hayvan dispanserleri, klinik ve hastahanelerini açmak, yöneltmek ve açılmış bulunanları kontrol ve denetlemek

12.Hayvancılık işleri ile ilgili olarak kurulan kurumların faaliyetlerini teknik bakımdan kontrol ve denetleyerek direktif vermek ve özel yaslarla kendisine verilen görevleri yapmak.

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat