Mysql Islemleri
Mysql Islemlerini Goruntulemek Ve Sonlandirmak Kimin ne yaptigini goruntulemek icin show processlist kullanilabilir. Ornegin ; mysql> show processlist; show processlist; +-----+------+-----------+---------+---------+-------+-------+------------------+ | Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info | +-----+------+-----------+---------+---------+-------+-------+------------------+ | 795 | galkan | localhost | deneme | Sleep | 18954 | | NULL | | 699 | galkan | localhost | NULL | Query | 0 | NULL | show processlist | +-----+------+-----------+---------+---------+-------+-------+------------------+ 2 rows in set (0.00 sec) mysql>kill 795
Ozan MakinaKapat