SSH İle profiller olusturmak.
SSH İle profiller olusturmak. Linux/Unix sistemlerle gelen öntanımlı SSH istemicisi ve sunucusu olan OpenSSH"ın kendi istemci aracları ssh komutu ile farklı sunucular için profiller oluşturmak mümkündür. Bunun için ~/.ssh/config dosyasını kullanabilirsiniz. Örneğin bu dosyanın içine: Host deneme HostName 192.168.0.10 Port 2022 User sshuser şeklinde bir kayıt ekledikten sonra komut satırında ssh deneme komutunu vermeniz, 192.168.0.10 makinesine 2022 portundan sshuser kullanıcısı ile bağlantı kurmanızı sağlayacaktır. Bu normalde şu komutla sağlanır. ssh -l sshuser 192.168.0.10 -p 2022 detaylı bilgi için ssh_config man sayfasına bakabilirsiniz.
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat