Doğaya Yabancılaşma
Doğaya Yabancılaşma İnsanın doğanın içinden bir parça olarak ortaya çıkması ve kendi doğasını terbiye etmesi diğer insanlarla karşılaşması ve kalabalıklar halinde bir arada yaşamayı becerebilmesi,  doğadan bir miktar kopuşu da beraberinde getirmiştir. Ancak zamanla içinde yaşadığının dünya olduğunu ve bunun tamamını kendi eliyle kurmadığını ve doğanın insan dışındaki dengelerine saygı göstermesi gerekliliği ancak yaşanan bir takım doğal felaketler, susuzluk, açlık, hava kirliliği gibi gözle görünür elle tutulur gerçekliklerle karşılaşınca aklına geliyor insanoğlunun. Ormanı tükenince oksijen üretecek bu külliyatda başka bir mekanizmanın olmadığını fark etmesi gerekiyor. Bedelini ödemediği, emek vermediği, kendi yetiştirmediği, içine doğduğu ortamın yerine konabilirliğinin olmadığını da bilmesi gerekiyor. Ve zihninden “israf” kavramı düşmüş bir kuşağın çevreciliğinin içini ne kadar doldurabileceği tartışılabilir bir durumHardware Tİm Burak
TelcisanKapat