Üniversitenin Yabancılaşması
Üniversitenin Yabancılaşması

Toplumdaki işlevlerinin ne olduğuna karar verememiş ancak statükoda önemli bir yere sahip olduğunu düşünen bir üniversitenin topluma motor güç olması da elbette mümkün değil. Para azlığı kaynak ayrılmayışını bahane etmek aslında ne işe yarayacağını, hangi derde derman olacağı bilgisinin ya da isteğinin olmayışını örtmek üzerine. Uluslararası literatürdeki yayın sayısıyla sayısal olarak bazı ülkelerle boy ölçüşebildiğini göstermek bir tarafa bu çalışmaların hangisinin uygulamaya yönelik olduğunu irdelemek lazım. Bu yayınların çoğunluğu da akademik kariyer ilerlemesinde ön şart olduğundan yapılan şeyler genelde dünya literatürünün takip edilerek benzer çalışmalar yapılması da üniversitenin ürettiği taklit bilginin ne kendine ne de topluma bir fayda sağlamadığı aşikâr. Un, şeker, yağa sahip Üniversitenin bunları bir araya getirip yenebilir bir helva yapabilmesi ancak bir kaç kuşaklık deneyimle ve de şartlanmayla başarılacak bir şey olsa gerek. Ancak hem eğitim hem de araştırma işlevlerine sahip Bilim adamlarının epeyce bir kısmının balık tutmayı öğrenmiş olmasına rağmen hala balık tutma metotları üzerine çalışmalara katkıda bulunmasında ısrar etmesi memleketin meselelerine kafa yoracak bir görevi olduğunun farkında olmayışında. Önündeki meseleleri demokratik, Özerk bir yapıya kavuşmak, ekonomik olarak daha fazla gelir  isteyen, araştırma imkânları olarak daha fazla kaynak isteyen Üniversitenin bütün bunlara sahip olması durumunda evrensel bilimsel metotlardan yola çıkarak hangi toplumsal meseleye çare üretebilecekleri felsefe eksikliği dolaysıyla pek mümkün görünmüyor. Üniversitelerin toplumun gözünde bir iş alanına kavuşmada önemli bir aşama olarak görülmesi Üniversite sayısının artmasına sebep oluyor. Toplumsal boş vermişlikten olsa gerek Üniversitelerin çok parlak öğrencileri ve bilim adamlarını istihdam edenlerin dışındaki kısmında talebeler, hocalardan daha fazla bir bilgi talep etmiyor. Bilim adamı ve de hoca olmanın sürekli öğrenmekten geçtiği bilincinde olmayan ya da bu konuda kendini yenilemeyen ve de bu konuda zorlanmayan kişilerin de statükoya sarılmaktan başka yapacakları bir şey kalmıyor. Değişen bilimsel metotlardan ya da bilgiden haberdar olmadığı hatta yaygın olarak internet alt yapısına sahip olduğu halde bundan yeterince istifade edilmiyor.  Ayrıca talebe-hoca arasında alan razı satan razı bir konum ortaya koyuyor. Talebe sadece diploma talep ediyor, Hoca da hem statükoda iyi bir yer hem de iyi gelir

Hardware TİM Burak
Ozan MakinaKapat