Siyasetin Yabancılaşması
Siyasetin Yabancılaşması

Siyasetin yabancılaşması

 

Siyaset aslında belli ideolojilerin hayat sahnesine çıkmış hali. İdeolojilerin hepsi de hayata ilişkin haklı bir eleştirisini bir fikir sistematiğine dönüştürürken, geri kalan kısmını doldurmakta hayata yabancı. Bir tek doğrunun etrafına binlerce yanlışı monte etmenin bir yolu ideoloji. Yani kurgusal bir gerçeklik olması nedeniyle eli zayıf.

Siyasetin alanı aslında çok da geniş değil.

Politikayı sadece güç ve iktidar kaynağı olarak görüp seçimdeeeeen seçime çalmış seçmenin kapısını. Her siyasi grup ta sadece kendisi için istemiş adaleti, kendisi dışındakiler ancak seçim sırasında ilgilendirmiş.Kimse memlekette "adalet" yok diyemez bence memlekette bu kadar grup için bir o kadar da adalet var!. Kendi içinden çıkıp ta bu kadar yabancılaşmayanları da hızla, entrikayla elemiş. En kudretli, en zengin gruplara adalet de pek değişme olmamış gruplar değişse de. Bir o konuda anlaşmışlar bu onların kesişim kümeleriymiş. Sol adına çıkanlar kalabalığı evirmek için sürekli güçlülerle, bürokrasiyle, medyayla dirsek temasını üst düzeyde tutmuş. İçinden çıkan yabancılaşamayanları da kanunlara nizamlara karşı gelmekle suçlayarak yok etmiş temizlemişler. Ve okuduklarıyla yaşadıkları arasına sahici bir köprü kuramadıklarından hep elitlere, daha çok okumuşlara, öğrenmişlere hitap etmişler.

 Din adına çıkanlar, kendisi için istediklerini herkes için istemekten çok dayatmak kolaycılığına düşmüş. Öyle ya Allah"ın emri böyle ve bu emri ben anladığım gibi uygularım demiş. Kalabalık ta buna uymalı zaten demiş. Ancak kalabalığa daha yakın durduklarından en azından Belediyecilikte başarılı olmuşlar. Kalabalığın işini kolaylaştırmayı Allah emri bildiklerinden memlekete faydaları da dokunmuş. Belediyeciliğin kalabalığa hizmet edilerek de yapılabileceğini göstermişler. Ancak siyasette uzun süreli kalmaları da yavaş yavaş geldikleri itici güce yabancılaştırmış.

Milliyetçilik adına çıkanlar iktidara ortak noktaya gelene kadar milletle bağlarını zayıflatmışlar. Milleti sevmeden ya da sevdiğini nasıl göstereceğini bilmeden milliyetçilik yapmaya kalkmışlar

 

Hardware Tİm Burak
Ozan MakinaKapat