Kötüye iyilik ederseniz
Kötüye iyilik ederseniz Sual: Bir kısım akrabalar din iman tanımıyor. Ne yapmalıyız?CEVAPKâfir akraba ile de iyi geçinmek gerekir. Mümkün olduğu kadar onlardan uzak durmaya çalışmalı.Sual: Sigarasızlığa sabreden sevap kazanır mı?CEVAPNefsiyle mücadele eden, cihad-ı ekber sevabı kazanır.Sual: Bir büyüğün yanında konuşulan konuyla ilgili aklımızda olan bir söz veya hadis-i şerifi nakletmek edebe aykırı mıdır?CEVAP Evet. Sadece dinlemek gerekir. Bilinen şeyler anlatılmaz. Tabii o da büyüğüne göredir. Büyük sanılanlara göre değil. Sual: Namaz kıldığımızı saklamamız caiz midir?CEVAPEvet, gerekiyorsa gizli kılar. Sual: Dindar bir kardeşimize, müslümanların kaynaşması niyetiyle namaz kılan bir insan olduğumuzu belli etmeye çalışmak riya mıdır?CEVAPDindarlara gösterilebilir. Riya olmaz. Önemli olan fitneye sebep olmamalıdır. Riya kalb işidir. Kalben öyle diyorsan öylesin, demiyorsan öyle değilsin. Burada dilin önemi olmaz.Sual: Dinimizde kıskançlık yasaktır ama Peygamber efendimizi gören ve Onun zamanında yaşayanları ister istemez kıskanıyoruz, bu günah olur mu?CEVAPOna kıskanmak denmez, imrenmek denir. İmrenmek sevaptır, iyidir.Sual: Mısır’daki firavunların mezarlarını, merak edildiğinde, müze gezer gibi gidip gezmekte bir mahzur var mıdır? CEVAPCaizdir.Sual: Üzmek kalb kırmak mı?CEVAPHakaret ederek üzmek kalb kırmak olur. Her üzücü şey, kalb kırmak olmaz.Sual: Gönderdiğim maildeki resim, ikiye kesilmiş bir domates resmiydi. Domatesin çekirdeklerinin bulunduğu kısımda Arabi olarak Allah yazıyordu... CEVAPAllah’a inanmak için öyle şeylere ihtiyacımız yok. O iş başkalarını çok ilgilendiriyor. Komünistin birine, yumurtanın kabuğunda Allah yazıyormuş dedim de, tavuk avucuma o şekilde yumurtlasa yine inanmam demişti. Sual: Tufandan sonra, bütün insanlar sadece Hazret-i Nuh’un çocuklarından mı meydana geldi?CEVAPEvet, sadece Hazret-i Nuh’un çocuklarından meydana geldi. Sual: Gezegenlerde insan var mı?CEVAPYeryüzündeki gibi insan yoktur.Sual: Feza sonsuz mu?CEVAPHayır. Sonsuz sanılan feza, henüz birinci semadır.Sual: İnşallah, Allah’ın izniyle demeden, mesela gelirim, satarım, gelebilirim, gidersin, yaparım gibi kararlılık sözleri, ifadeleri irdelenecek olursa şirk olmuyor mu?CEVAPHayır şirk ile alakası yok. Onun içinde yine Allah’ın takdiri vardır. Kapıyı açıyor musun diyene evet açıyorum demenin şirk ile ilgisi yoktur. Zaten her şeyimizi yaratan Allah’tır, kapıyı bize açtıran da Odur. İnşallah demek iyi olur.Sual: İslam ahlakı kitabında: Günahın dünyadaki zararını düşünüp, günahtan vazgeçmek tevbe olmaz, diyor. Öyleyse zinanın mala olan zararını düşünerek, ondan vazgeçmek, tevbe olmamış mı oluyor?CEVAPO ifade, günah işlemeye devam eden kimse içindir. Dünyadaki zarardan hep mala zarar düşünmemeli. Mesela kimse görmediği zaman hırsızlık yapıyor, insanlar varken yahut biri görür diye yapmazsa, hırsızlığa tevbe etmiş sayılmaz demektir. Yakalanırsa hapse düşebilir, dünyasına zararı olur. Zina da öyle. Hep zina ediyordur. Fakat duyulma ihtimaline karşı zina yapmazsa, zinaya tevbe etmemiş demektir. Duyulursa adı kötüye çıkar. Bu da dünyasına zarar verir. Sual: Problemlerimi çözemiyor, eş dosttan da yardım göremiyorum. Ne yapmamı tavsiye edersiniz?CEVAPHadis-i şerifte buyuruldu ki:(İnsan, ihtiyaçlarını, Allah’a havale ederse, ihtiyaçlarını [husule getirecek sebepleri] ihsan eder.) [Hakim]Mesela, herkesin sana merhamet ve hizmet etmesini temin eder. Yahya bin Muaz Razi hazretleri buyuruyor ki:"İnsanlar seni, Allah’ı sevdiğin kadar sever. Allah’tan korktuğun kadar, senden korkarlar. Allah’a itaat ettiğin kadar, sana itaat ederler. Ona itaatin nispetinde, sana hizmet ederler. Hülasa, her işin, Onun için olsun! Yoksa, hiçbir işinin faydası olmaz. Hep kendini düşünme! Allahü teâlâdan başka, kimseye güvenme!"Ebu Muhammed Raşi hazretleri buyuruyor ki:"Kendin ile Allahü teâlâ arasında en büyük perde [engel], hep kendi menfaatini düşünmek ve kendin gibi, bir acize güvenmektir. Sofilik, istediğin her yere gidebilmek ve bulutların gölgesinde rahat etmek ve herkesten hürmet görmek değildir. Her halinde Allahü teâlâya güvenmektir.Sual: İbadet etmekle evliya olunur mu?CEVAPEvet, dinin emir ve yasaklarına riayet eden evliya olabilir. İmam-ı Muhammed Masum hazretleri, (Evliya olmak için ihlas ile dine uymak gerekir. Dine uymak, önce Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri gibi iman etmek, sonra haramlardan sakınmak ve farz olan ibadetleri yapmaktır) buyurdu.İtikadına veya ameline bid"at karıştıran evliya olamaz. Bid"at ehlinin ibadetleri kabul olmaz. Bir kimse, ihlas ile dinin emirlerine uyarsa, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını okursa, Allahü teâlâ ona bilmediği ilimleri öğretir. Böyle ihlaslı bir zatın, büyük evliyaların ruhaniyetinden istifade ederek evliya olması kolaylaşır. (Hadika) Mazhar-ı Can-ı Canan hazretleri buyuruyor ki:(Bütün feyzlere, bütün nimetlere, üstadlarıma olan sevgim sebebi ile kavuştum. Kusurlu ibadetlerimiz, bizi Allahü teâlâya yaklaştırmaya [evliya olmaya] sebep olabilir mi?)Ehl-i sünnet itikadına sahip olmak için Allahü teâlânın sevdiklerini sevmek, sevmediklerini, düşmanlarını sevmemek gerekir. Mesela Allahü teâlâ, Eshab-ı kiramın hepsini sever. Bunlardan birini sevmeyen, Ehl-i sünnet olamaz. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:(Bir kimse, müminler için, her gün 25 kere, istiğfar okusa, Allahü teâlâ bunun kalbinden hile ve hasedi çıkarır. İsmi ebdal denilen evliya arasına yazılır. Ona bütün müslümanlar adedince, sevap verilir. Kıyamette bütün müminler, "Ya Rabbi, bizim için istiğfar okuyan bu kulunu affet!" derler.) [Miftah-ün-necat]Hadis-i şerifte bildirilen nimetlere kavuşabilmek için elbette Ehl-i sünnet itikadında olmak ve dinimizin emir ve yasaklarına riayet etmek şarttır. İtikadı bozuk olanın, bid"at ehlinin okuması fayda vermez. Müminler için istiğfar şudur: (Allahümmağfir-li velivalideyye, veli üstaziyye, velil-müminine vel-müminat, vel-müslimine vel-müslimat, el-ahya-i minhüm vel-emvat, birahmetike ya erhamerrahimin.) Sual: Bir arkadaş, “Biz bütün dünyanın Müslüman olması için çalışıyoruz” dedi. Ben de “Bu mümkün mü?” dedim. “Tevbe de, Allah’tan ümit kesmek küfürdür. Sen kâfir oldun” dedi. Benim öyle söylememin küfürle ilgisi var mı?CEVAPHayır küfürle ilgisi yoktur. Allah’tan ümit kesmenin bu konu ile ilgisi yoktur. Allah’ın rahmetinden ümit kesmek küfürdür. Yani, beni garanti Cehenneme atar, ben bu günahkâr halimle asla Cennete giremem demek küfür olur. Kendini garanti Cehennemlik bilmek küfür olduğu gibi, kendini garanti Cennetlik bilmek de küfürdür, yani doğru imana, emir ve yasaklara önem verilmez, varlığıyla yokluğu, yapmasıyla yapmaması eşit hale gelir, yani onun için fark etmez, bu yüzden küfre düşer. Hazret-i Mehdi geldiği zaman bütün dünyaya hakim olacak ama o ayrı bir konudur.
Ozan MakinaKapat