Pomza
Pomza

Türkiye, pomza rezervleri açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Araştırma yapılmış alanlarda yaklaşık 3 milyar m3‘lük pomza rezervi olduğu tahmin edilmektedir. Rezervler İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Mevcut yataklar Orta Anadolu’da özellikle Ürgüp Avanos ve Kayseri’nin Talas-Tamarza-Develi bölgesinde yoğunlaşmıştır. Ayrıca Doğu Anadolu bölgesinde Bitlis, Van, Ağrı, Kars, Ankara, Isparta ve Muğla illerinde bulunur. Tekstil ve yalıtım sektöründeki eğilimlere bağlı olarak değişim gösteren pomza taşı ihracatımız, 2004 yılında yüzde 60’lık artışla 16 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracat yaptığımız önemli ülkeler; Çin, Hollanda, BAE, İtalya ve ABD’dir. 2003 yılında, Türkiye’nin dünya pomza ihracatındaki yeri ise yüzde 8’lik pay ile 4. sıra olmuştur (ITC-Trade Map).

TelcisanKapat