Krom
Krom

Metalik cevherler grubunda yer alan krom, özellikle metalürji, kimya, refrakter ve döküm sanayilerinin ana hammaddesidir Dünya kromit madenciliğinde yüzde 6’lık üretim payı ile dikkati çeken ülkemiz 25 milyon tonluk rezerve sahiptir. Türkiye"nin halen 2.000.000 ton/yıl tüvanan krom cevheri ile 160 000 ton/yıl ferrokrom üretim kapasitesi mevcuttur. Üretim ve ihracatta en önemli ürün ferrokromdur. En önemli yataklar Elazığ–Guleman, Erzincan-Kopdağ, Köyceğiz-Fethiye, Muğla, Eskişehir, Karsantı-Pozantı- Adana, Harmancık, Orhaneli-Bursa ve Pınarbaşı-Kayseri’ de bulunur. 2004 yılında krom ihracatımız, yüzde 126 gibi çok büyük bir artış göstererek 61 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. En önemli pazarlar Çin, Rusya, İsveç ve Almanya olmuştur. Ferrokrom ihraç ettiğimiz en önemli pazarlar ise ABD, Hollanda ve Belçika’dır. 2003 yılında Türkiye, dünya krom ihracatında yüzde 2 ile 3. sırada yer almıştır (ITC-Trade Map).

TelcisanKapat