Bakır
Bakır

Endüstride yaygın olarak kullanılan bakırın başlıca kullanım alanları, elektrik-elektronik, inşaat, ulaşım, kimya, kuyumculuk ve boya sektörleridir. Türkiye’nin görünür bakır rezervi 3,7 milyon ton metal bakır, toplam rezerv miktarı ise 15,8 milyon tondur. Türkiye bakır rezervi bakımından üç önemli bölgeye sahiptir; Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Trakya. Bugün Türkiye’nin bakır cevheri üretiminin büyük bir çoğunluğu özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. En önemli üretici aynı zamanda blister bakırın tek üreticisi olan Karadeniz Bakır İşletmeleridir. Çayeli Bakır İşletmesi, Etibank Bakır İşletmeleri, Ber-oner Madencilik de bakır üretimi yapan diğer önemli işletmelerdir. 2004 yılı bakır cevherleri ve konsantrelerine ait ihracatımız yüzde 82’lik artışla 82 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken; Bulgaristan, Almanya, BAE, İspanya ve Finlandiya en önemli pazarlar olmuştur. ITC- Trade Map verilerine göre Türkiye, 2003 yılında dünya bakır ihracatında 14. sırada yer almıştır.

Ozan MakinaKapat