Cülus Bahşişi
Cülus Bahşişi

Cülus, Osmanlı İmparatorluğu"nda, padişahlığa seçilen şehzadenin padişahlığının ilan edilmesi için yapılan törene verilen addır.Osmanlı İmparatorluğu"nda törenler arasında önemli bir yeri olan Cülus-i Hümayun"un kökü, Türk törelerine ve İslam kültürüne dayanmakta ve Oğuz töresinin izlerini taşımaktadır.Cülus Bahşişi ise, cülus töreni sırasında Yeniçerilere verilen bahşişdir.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat