Vasvar Antlaşması
Vasvar Antlaşması

Osmanlı Devleti"nin gerileme dönemine girmeden önce Avusturyalılarla iyi koşullarda yapmış olduğu barış antlaşmasıdır. Avusturya"nın Erdel üzerindeki baskılarının artması üzerine Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında görüşmeler yapılmış fakat bu görüşmelerden bir sonuç alınamamıştır. Bunun üzerine Osmanlı ordusu Avsuturya"nın doğusunda bulunan kale ve kasabaları ele geçirmesi üzerine Avusuturya barış istemek zorunda kalmıştır. Görüşmelerden sonra bir protokol hazırlandı ve padişahın ve Avusturya İmparatoru"nun karşılıklı imzalaması koşuluyla 10 Ağustos 1664 "de iki devlet arasında Vasvar Antlaşaması yapıldı. Antlaşmaya göre :1- Avusturyalılar Erdel"de işgal ettikleri alanları boşaltacaklar2- Her iki ülkenin askerleri aynı anda Erdel"den çekilecek3- Osmanlı himayesindeki Erdel Beyi yerinde kalacak ve Osmanlılara vergi verecek4- Serinvar Kalesi ile diğer palangalar tekrar yapılmamak üzere Avusturya"ya bırakılacaktı.

Ozan MakinaKapat