Mantıksal Operatörler
Mantıksal İşleçler Bir PHP dosyasında en çok kullanacağınız ifadeleri oluşturan mantıksal işleçleri önceden programlama mantığı almamış bir kişi için ilk etapta anlaşılması biraz zor gelebilir fakat bu bölümü anlatırken bu durumu da göz önünde bulundurdum ve olabildiğimce sade ve anlaşılır bir dil kullanmaya gayret gösterdim. Bu etapta tekrar hatırlatmak istiyorum, PHP ile kullanılan mantıksal işleçleri C dili ile kullanılanların tamamen aynısıdır ve kullanım şekilleri arasında hiçbir fark yoktur. İlk önce kullanılan işleçlerinin hangileri olduğunu ve daha sonra bunların kullanım şekillerini anlatmayı daha uygun gördüm.   İşleç İsmi && Ve || Veya == Eşittir ! Değil != Eşit değil > Büyüktür < Küçüktür >= Büyük ya da eşittir <= Küçük ya da eşittir Yukarıdaki işleçlerini mantıksal ifadelerde karşılaştırma ve verilen koşulun doğruluğunu sınama için kullanacağız. İlk iki işleç dışında, az çok matematik bilgisi olan birisi diğer işleçlerinin kullanım şeklini kestirmiştir. Aslında ilk ikisi de matematikte işlenmiş olan mantık konusunun bir parçasıdır. Kullanacağımız ifadelere gelen bilgiler bilgisayar dilinde iki şekilde değerlendirilir. 0 ve 1, yani yanlış ve doğru. Kuracağımız tüm ifadeler bu iki değer çevresinde sınırlıdır. && İşleçi (Ve) || İşleçi (Veya) 0 && 0 = 0 0 || 0 = 0 1 && 0 = 0 1 || 0 = 1 0 && 1 = 0 0 || 1 = 1 1 && 1 = 1 1 || 1 = 1 Yukarıda && ve || işleçlerinin aldıkları değerler doğrultusunda oluşturdukları değerleri yazdım. Bu karşılaştırma işleçlerini birazdan anlatacağım mantıksal ifadeler içerisinde kullanacağız.

 

TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş. Kapat