İbadet bir kulluk vazifesidir.
İbadet yapmak kulluk vazifesidir

Sual: İslam dininin emirleri herkese hitap ediyor. Fakat, herkesin aklı aynı olmadığına göre, kimi akılsız olduğuna göre, herkesin aynı şeylerden sorumlu tutulması doğru olur mu?CEVAPHerkes aklı nispetinde sorumlu olur. Aklı hiç yoksa, yani deli ise, hiç sorumlu olmaz. Aklı az ise, anladığı kadar sorumlu olur. Allahü teâlâ hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını sorumlu tutmaz. Bir âyet-i kerime meali:(Allah sizin için kolaylık ister, güçlük istemez.) [Bekara 185]Bir hadis-i şerif meali de şöyledir:(İnsanların yaptıkları hayırların mükafatı, akılları nispetinde verilir.) [Ebuşşeyh]Sual: Bir yazar, (Vesileyi, aracıyı bırakıp doğrudan doğruya Allah’a bağlanmalı) diyor. Doğru mu?CEVAPAllahü teâlâ, (Bana yaklaşmak için, vesile arayınız!) buyuruyor. (Maide 35)Allahü teâlânın emrine mi, yoksa nasipsiz yazarın sözüne mi uyalım?Sual: Küfre düşüren bir söz söyleyip sonra tevbe eden kimse, önceki abdestiyle namaz kılabilir mi? Yani küfre düşenin abdesti bozulur mu?CEVAPEvet bozulur. Hatta gusletmesi bile müstehap olur. (Hindiyye)Sual: İbadetlerimin kabul olmayacağını zannediyorum bu yüzden de gevşeklik geliyor. Ne tavsiye edersiniz?CEVAPİbadet yapmak kulluk vazifesidir. Bir kul ibadetlerinin kabul olmayacağını zannetse de ibadet yapmaya mecburdur. İbadet ederek, ibadetteki kusurlarına istiğfar edip ağlamalıdır! Bu istiğfar ve yalvarış belki ibadetlerin kabul olmasına sebep olur. İbadetler düzgün yapılınca, belki kibre, ucba sebep olur ve böylece kişi yine tehlikeye girer. Sonra ibadetlerin hepsi kabul olsa da, sayısız nimetlerin hangisinin şükrünü eda edebilir? İbadetlerine güvenmek de doğru değildir. İbadet kulun vazifesidir. Kul, vazifesinde gevşeklik göstermemelidir!Sual: Hallacı Mansur, Enelhak demekle ben bâtıl değilim, hakkım diyor diye tevil etmek caiz mi?CEVAPEvet.Sual: (Cuma geceleri evde helva yapıp kokutmalı, ruhlar eve kokusuna gelir) sözü uydurma mıdır?CEVAP Evet. Sual: Kur’an-ı kerimde (Yalnızca Allah’tan korkun) buyuruluyor. Bu ne demektir?CEVAP (Yalnız bana ibadet edin, ilah olarak yalnız beni tanıyın benim bildirdiklerime uyun) demektir. Yoksa köpekten, casuslardan korkmayın demek değildir. Tehlikelerden korkmak lazımdır. Allah’tan korkmayanlardan korkmak gerekir.Sual: Hazret-i Fatıma’ya, Fatıma Ana demek caiz mi?CEVAPEvet.Hazret-i Fatıma’ya ve Eshab-ı kiramın hanımlarının hepsine hürmet için anne, valide demek caizdir. Yaşlı kadınlara da hürmet için ana denir. (Bir kadına ana denilirse, kocasına peygamber denilmiş olur. Bunun için Hazret-i Fatıma’ya ana denince Hazret-i Ali’ye peygamber denmiş olur) sözü yanlıştır, uydurma bir sözdür.Sual: (Bana illallah dedirtti) demek caiz mi?CEVAPEvet.Sual: Hileli iş yapana, (Helal olsun adama) demek küfür olur mu?CEVAPHayır. Çünkü hile değil, gizleme işi takdir ediliyor. Sual: Kâfir doktora, bilgisini kastedip (İyi doktor) demek caiz mi?CEVAPEvet.Sual: Dilenci, (Allah rızası için bana bir sadaka ver) derse, ona Allah versin diyerek terslemek caiz mi?CEVAPHer dilenene sadaka vermek uygun değil ise de, bu şekilde terslemek de uygun değildir.Sual: (Ali Beyi Allah, terzilik yapsın diye yaratmış) demek küfür mü?CEVAPHayır. Sanki terzilik için yaratmış demek de caiz.Sual: Sağır ve dilsiz kimse mükellef midir?CEVAPMükellef değildir. Eğer anlar ise ve öğrenirse mükellef olur. Şimdi okulları var, öğrenmeleri mümkün olabilir. Anlamak öğrenmek esastır.Sual: Peygamberler, meleklerden üstün iken, meleklere iman niçin peygamberlere imandan önce yazılıyor?CEVAPMelekler, her canlıdan önce yaratıldı. Onun için, kitaplara imandan önce, bunlara iman edilmesi bildirildi. Kitaplar da, Peygamberlerden öncedir. Kur"an-ı kerimde de, inanılacak şeylerin ismi, bu sıra ile bildirilmektedir

TelcisanKapat