Allah'ı sevmenin alameti
Allah’ı sevmenin alameti Sual: Erkek çocukları için büluğ çağına girmenin minimum ve maksimum yaşı var mıdır?CEVAPMaksimum yaş 15 tir, 15 ini doldurduğu halde, büluğa ermese de ermiş kabul edilir, dini emirlerini yapmakla yükümlüdür. Eğer daha aşağı yaşlarda büluğa ermişse, büluğa ermiş demektir. Bu iklime ve beslenmeye bağlıdır. Bu yaş genelde 12 dir. Erkeklerde daha aşağısında olmaz. 12 yaşında olan oğlan ve 9 yaşında olan kız, bâlig olduğunu söyleyince kabul edilir.Sual: Gençlik ve ihtiyarlık dönemi hangi yaşlar arasındadır?CEVAPOtuz yaşından küçük olana genç, otuz ile elli arasında olana yetişkin, elli yaşından yukarı olana ihtiyar, yetmişten sonra ise pir-i fâni denir. Sual: Bursa’da büyük caminin kıble duvarında gördüm. Allah kelimesinin İslami hat olarak bir düzü, bir de simetrik olarak tersi yazılı. Böyle yazmak ve böyle yazılmış bir hatı duvara asmak caiz midir?CEVAPYazmak da, asmak da caiz değildir. Camilerin kıble duvarındaki yazıları kaldırıp yan duvarlara koymak daha uygundur.Sual: Meczup veli, sekr halinde iken, dine aykırı söylediği sözlerinden mesul müdür?CEVAPGerçek veli ise mazurdur.Sual: Telefonda, alış-verişte kâfire (efendim) demek caiz midir?CEVAPEvet, kâfirlere de âdet olarak söylenilen hitapları söylemek caizdir.Sual: Bir kimse, kendisinin salih biri olduğunu anlayabilir mi?CEVAPKolayca anlar. Dinimizin emirlerini yapıp, yasak ettiklerinden kaçan kimse salihtir. Kime dinin emirlerini yapmak kolay gelirse, onun salih biri olduğu anlaşılır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Ahiret isteğine kolayca kavuşursan, dünya arzularına da kavuşman zorlaşırsa, bil ki sen iyi bir hal üzeresin. Bunun tersi olursa kötü haldesin!) [Beyheki] Sual: Kocam içkili iken namaz kılıyor. Namazı kabul olur mu? Oruç da tutuyor. İçki ile de orucunu açtığı oluyor. Yoksa namazı da orucu da boşa mı gidiyor? CEVAP Günah ayrı, ibadet ayrıdır. Yani günah işleyen kimsenin de ibadetleri sahih olur. Namaz borcundan, oruç borcundan kurtulur. Ahirette niçin namaz kılmadın, oruç tutmadın diye sorguya çekilmez. Niye içki içtin diye sorguya çekilir. İçki içenin kıldığı namazlar sahih olur, fakat kabul olmaz. Kabul olmaz demek, sahih olmaz demek değildir. Sahih ve ihlaslı olan her ibadetin sevabı olur. Namaz borcundan kurtulur, fakat namazdan hasıl olan büyük sevapların hepsine kavuşamaz demektir. Açık gezen kadının namazı da böyledir. Namaz borcundan kurtulur, namaz kılmakla hasıl olacak büyük sevapların hepsine kavuşamaz, yani sevabı az olur. Bu sadece içki içen, açık gezen için değil, her çeşit günahı işleyen için de böyledir. Yalan söyleyen, gıybet eden, laf taşıyan kimsenin de namazlarının sevapları azalır. Sual: Allah’ı sevmenin alameti nedir?CEVAPHazret-i Sehle, aynı suali sorduklarında buyurur ki:Allahü teâlâyı sevmenin alameti, Kur"an-ı kerimi sevmektir. Kur"an-ı kerimi sevmenin alameti Peygamberi sevmektir. Peygamberi sevmenin alameti, sünnete uymaktır. Sünnete uymanın alameti, ahireti sevmektir.Ahireti sevmenin alameti, dünya sevgisini kalbden çıkarmak, dünyaya buğzetmektir. Dünyaya buğzetmenin alameti de, kendisini ahirete götürecek kadar mal ile yetinmek ve ahirete hazırlanmaktır.Sual: Herhangi bir sebeple küfre düşürücü söz söylenmiş olsa, tecdid-i iman ve tecdid-i nikah dualarıyla, iman ve nikah tazelenmiş olur mu?CEVAPİman tazelenir, nikah tazelenmiş olmaz. Nikah tazelemek için nikahın şartlarına uymak gerekir.Sual: Şarap içmek istiyorum demek küfür mü?.CEVAPKüfür olmaz. Şarap içilse de küfür olmaz, haram olur.Sual: Arkadaşımız iştahlı olduğu için kalan yemekleri sünnetle diye hep ona teklif ederiz. Geçtiğimiz yine bir yemekte şaka maksadıyla sünnetçi geldi filan dedik ve gülüştük. Niyetimiz sünneti tahkir değildi ama sonradan tehlikeli bir şaka mı yaptık dedik ve çok rahatsız olduk. Bu tür şakalar imanı giderir mi?CEVAPİmanı gidermez. Çünkü sünnetle alay kastınız yokmuş. [Ama dini hususlarda kesinlikle fıkra anlatmamalı, böyle lüzumsuz şakalar yapmamalıdır.]Sual: Bir arkadaşa, Allah yardımcın olsun, dediğimde dedi ki, (Yardımcı bir işi yapan asıl kişiye yardım eden, fakat o işi tam olarak bilmeyen kişiye denir. Mesela, müdür yardımcısı, müdürden daha az bilgiye sahiptir. Allah yardımcın olsun, demek caiz olmayabilir.) Allahü teâlâ yardımcın olsun, demek caiz midir? CEVAPAkıl yürütmekle din olmaz. Sonra bir kelimenin tek anlamı esas alınmaz. Burada Allah yardımcın olsun demek, Allah sana yardım etsin, kolaylık ihsan etsin demektir. Bunun da hiç mahzuru yoktur. Bütün âlimler böyle söylemiştir. İnsana sadakat yaraşır, görse de ikrâh, yardımcısıdır doğruların hazret-i Allah.Sual: Banka iyi para kazanıyor demek küfür olur mu? CEVAP Hayır. Bu işte iyi para var, demek çok para demektir. İyi, çok anlamında kullanılıyor. Sual: Günümüzdeki teknoloji sayesinde ultrason kullanılarak ana rahmindeki çocuğun cinsiyeti bilinmekte, meteoroloji ilmi sayesinde hava durumu tahmin edilebilmektedir. Bu konuda bizleri aydınlatırsanız seviniriz.CEVAPKur’an-ı kerimde âyet de var. Lokman suresinin son âyetinde mealen buyuruluyor ki: (Kıyamet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah"ın katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır.)Ana rahmindekini Allah bilir demek, çocuğun büyüyüp büyümeyeceğini, said mi şaki mi yani Cennetlik mi Cehennemlik mi olacağını, ne iş yapacağını demektir. Sadece cinsiyeti değil. Bugün cinsiyeti bile belli bir aylıktan sonra ancak biliniyor. 3 aylık çocuğun cinsiyeti bilinebiliyor mu? Uzuvları teşekkül ettikten sonra bilinmesi normal. Bu aletle görünüyor, gaip değil. Yahut ananın karnı ameliyatla açılıp bakıldığında, çocuk erkek mi dişi mi diye, görünce gaybı mı bilmiş olur? Hayır. Karnını yarmayıp da bir ayna ile, bir alet ile, ultrason ile bilinirse bu da gaybı bilmek olmaz. Aletlerle hava tahmini yapıp neticeyi görmek de gaybı bilmek değildir. Sokakta eve doğru gelen adamı görüp birisi geliyor demek, gaybı bilmek değildir. Görmeden bilmek gaybı bilmektir. Aletle bakıp görüyor, gaybı bilmiyor. Sual: Müziğin haram olduğuna inandığı halde, (Şu şarkı çok hoşuma gidiyor, söyleyen sanatçı da çok güzel) diye söylemek küfrü gerektir mi?CEVAPBunları söylemek küfür değildir. Haramı helal bilmek, harama güzel demek küfür olur. Bir Alman, Fransız yani bir kâfir kızı güzel ise, güzel demek küfür olmaz. Şu günah ama hoşuma gidiyor demek küfür olmaz. Günah olduğunu bilip, şarkı dinlemek de öyle. Nefsimizin hoşuna gider. Günahlar nefsin hoşuna gidebilir. Harama helal demek, haramı beğenmek, iyi demek, güzel demek küfürdür.Yoksa güzele güzel demek, şarkıcı kadına güzel demek, sesine güzel demek küfür olmaz. Zina etmek hoşuma gidiyor demek küfür olmaz. Zinayı beğenmek, günah olmadığını söylemek, helal demek, iyi demek küfür olur. Haram olduğunu bilerek işlemek, hoşuma gidiyor, çok tatlı oluyor demek küfür olmaz. Burada incelik, haramı beğenmek ayrı, hoşumuza gitmesi, tatlı gelmesi ayrıdır.Bir hırsız, çeşitli numaralar yaparak polisin elinden kurtulsa, biz de numaralarını kastederek, helal olsun hırsıza desek küfür olmaz, çünkü onun hırsızlığını beğenmedik, yaptığı numaralar hoşumuza gitti. Şarkıcının da sesi, güzelliği hoşumuza gidebilir. Sesi güzel demek küfür olmaz.Ancak dikkat etmeli. İslam âlimleri buyuruyor ki: (Nefsin gıdası haramlardır.) Nefsi emmare ise kâfirdir ve ahmaktır. Her isteği kendi aleyhine, zararınadır. Bu yüzden onun isteklerini yapıp, gıdasını vermemeli, yani haram, günah işlememelidir. Nefs ve şeytan hakimiyeti ele geçirirse, insan istemese bile, kendini günahlardan alıkoyamaz, bile bile işler. Aynı freni patlayan, direksiyonu boşa dönen arabaya şoförün hakim olamadığı gibi. Nerede duracağı, nereye çarpacağı belli değil. Günümüzde çoğu insan bu durumdadır.Sual: Allah bir işi yaratırken sebeplerle yaratıyor. Kudretinin büyüklüğünü göstermek için araya vesileler koyuyor denilebilir mi? Nasıl ki bir hükümdarın emrinde ona itaat edenlerin çokluğu o hükümdarın azametini gösterir misali, Cenab-ı Hakkın araya vesileler koyması Onun kudretinin büyüklüğüne delildir denilebilir mi? CEVAPAllah’ın melekleri ne kadar çok olursa olsun, yarattığı insan ne kadar çok olursa olsun, hâşâ Allahü teâlânın şerefini artırmaz. Kâfirler ne kadar çok olursa olsun büyüklüğüne azametine zarar gelmez. Kumandanın emrinde ne kadar çok insan olursa onun azametini gösterir ama, Allah’ın azametine etkisi olmaz. Şimdi dünyada Müslümanlar çok az, inanmayanlar daha çok, Allah’a ne zararı olur?Allahü teâlâ hadis-i kudside buyuruyor ki:(Önce gelenleriniz, sonra gelenleriniz; küçüğünüz, büyüğünüz; dirileriniz, ölüleriniz; insanlarınız, cinleriniz; en müttekî, itaatli kulum gibi olsanız, büyüklüğüm artmaz. Aksine olarak, hepiniz, bana karşı duran, Peygamberlerimi aşağı gören, düşmanım gibi olsanız, ülûhiyyetimden bir şey eksilmez. Allahü teâlâ, sizden ganîdir, Ona hiçbiriniz lazım değildir. Siz ise, var olmanız için ve varlıkta kalabilmeniz için ve her şeyinizle, hep Ona muhtaçsınız.) [Müslim]
ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat