Ebedî Saadet
Ebedî Saadet

Cenab-ı Hak Kur’ân-ı Kerim’de, “Onların Rableri katındaki mükâfâtları, içinde ebediyen kalmak üzere, altından ırmaklar akan Adn Cennetleridir. Allah onlardan râzıdır, onlar da Allah’tan râzıdır. İşte bu, Rabbinden korkan kimse içindir”1 buyuruyor.

Âhiret yurdu Cennetiyle, Cehenemiyle ebedîdir. Fakat ebedî saadet denince kişinin hoşnut olacağı ve hoşnutluğunun ebediyen devam edeceği bir mekân anlaşılır ki, burası da âyette belirtildiği üzere Cennettir. Üstad Said Nursî Hazretlerinin ifadesiyle, Cennet’te devamlığın, yani ebediyetin Cennet’in üstünde bir lezzeti vardır.

Dipnotlar: 1- Beyine Sûresi: 8;

Ozan MakinaKapat