Dualarımız ve sözlerimiz
Sözlerimiz ve Duâlarımız

“Hay” Allah’ın doksan dokuz isminden bir ism-i şeriftir. Bilinçli ya da bilinçsiz, dilimizde dolaşan “Hay Allah cezanı vermesin’ veya ‘Hay Allah iyiliğini versin’ gibi cümlelerde Hay ism-i şerifi isabetli düşmüş. Fakat “hay” sözcüğünü bazen bir dil galatı olarak da anlamsız yerlerde kullanıyoruz. Bunlardan birisi de halk dilinde gezen ‘Hay ben senin gibi…’ cümleciklerde kullanılan galat sözcüktür.

Burada da bilinç dışı bir kullanım söz konusudur. Kasıtlı olmayınca günahtan söz edilmez; fakat en azından hoş olmayan bir sözcüktür. Müslümana kullanmamak yakışır.

TelcisanKapat