Rüku'dan Kalkarken
’Lâ İlahe İllahu Vahdehu La Şerike Leh’

Ebu Eyyub (ALLAHIN rahmeti üzerine olsun)" den rivayetle Resulullah (Selatu Selam Üzerine Olsun) şöyle buyurmuştur: "Kim, on defa "lâ ilâhe illallah-u vahdehû lâ şerîke lehu, lehü"l-mülkü ve lehü"l-hamdü ve hüve alâ kül-li şey"in kadîr"  -Allah"dan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, eşi yoktur, mülk O" nun dur. Hamd O" na mahsustur ve O" nun her şeye gücü yeter” derse İsmail Peygamberin neslinden dört köleyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap alır." (Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai)   Yakub bin Asım (ALLAHIN rahmeti üzerine olsun) Peygamber Efendimiz (Selatu Selam Üzerine Olsun)" in ashabından iki kimseden rivayet ettiğine göre, Peygamber Efendimiz (Selatu Selam Üzerine Olsun)" in şöyle buyurdu: "Herhangi bir kul can ve gönülden, kalbiyle tasdik ederek lisanıyla "Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke lehû, lehü"l-mülkü ve lehü"l-hamdü ve hüve alâ külli şey"in kadîr" -Allah"tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, eşi yoktur, mülk O"nundur, hamd O"na mahsustur. O"nun her şeye gücü yeter- derse Allah-u Zülcelal semayı açarak ona bakar.. Allah"ın kendisine baktığı bir kul ise, dilediği şeyi Allah"ın kendisine vermesini hak etmiştir."  (Nesai)

"Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke lehû, lehü"l-mülkü ve lehü"l-hamdü ve hüve alâ külli şey"in kadîr"(Allah"tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, eşi yoktur, mülk O"nundur, hamd O"na mahsustur. O"nun her şeye gücü yeter)"Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke lehû, lehü"l-mülkü ve lehü"l-hamdü ve hüve alâ külli şey"in kadîr"(Allah"tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, eşi yoktur, mülk O"nundur, hamd O"na mahsustur. O"nun her şeye gücü yeter)"Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke lehû, lehü"l-mülkü ve lehü"l-hamdü ve hüve alâ külli şey"in kadîr"(Allah"tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, eşi yoktur, mülk O"nundur, hamd O"na mahsustur. O"nun her şeye gücü yeter)"Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke lehû, lehü"l-mülkü ve lehü"l-hamdü ve hüve alâ külli şey"in kadîr"(Allah"tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, eşi yoktur, mülk O"nundur, hamd O"na mahsustur. O"nun her şeye gücü yeter)"Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke lehû, lehü"l-mülkü ve lehü"l-hamdü ve hüve alâ külli şey"in kadîr"(Allah"tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, eşi yoktur, mülk O"nundur, hamd O"na mahsustur. O"nun her şeye gücü yeter)"Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke lehû, lehü"l-mülkü ve lehü"l-hamdü ve hüve alâ külli şey"in kadîr"(Allah"tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, eşi yoktur, mülk O"nundur, hamd O"na mahsustur. O"nun her şeye gücü yeter)"Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke lehû, lehü"l-mülkü ve lehü"l-hamdü ve hüve alâ külli şey"in kadîr"(Allah"tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, eşi yoktur, mülk O"nundur, hamd O"na mahsustur. O"nun her şeye gücü yeter)"Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke lehû, lehü"l-mülkü ve lehü"l-hamdü ve hüve alâ külli şey"in kadîr"(Allah"tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, eşi yoktur, mülk O"nundur, hamd O"na mahsustur. O"nun her şeye gücü yeter)"Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke lehû, lehü"l-mülkü ve lehü"l-hamdü ve hüve alâ külli şey"in kadîr"(Allah"tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, eşi yoktur, mülk O"nundur, hamd O"na mahsustur. O"nun her şeye gücü yeter)"Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke lehû, lehü"l-mülkü ve lehü"l-hamdü ve hüve alâ külli şey"in kadîr"(Allah"tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, eşi yoktur, mülk O"nundur, hamd O"na mahsustur. O"nun her şeye gücü yeter)

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat