Nur Yüzlü Peygamberimiz
Ey Ay Yüzlü Sevgili, Ey Nur Yüzlü Peygamber ! Ey Ay Yüzlü Sevgili, Ey Nur Yüzlü Peygamber ! Olsun feda , Yolunda Senin, Can Efendimiz!!. Ey Sevgili!Dünya Senin nurunun feyiz vereceğini ve Senin gelişinin beraberinde getireceği saadeti bilmek dolasıyla, gelişini beklemeye gözlemeye başladı. O zaman Hz.Adem dünyaya geldi. Sonra iğer Peygamberler geldiler. Her Peygamber Senin gelişinin Müjdecisiydi, habercisiydi. Lakin, dünya büyük bir hasretle, sonsuz bir özlemle, akıl almaz bir iştiyakla arzuyla Seni istiyor, Seni bekliyordu. Devirler geçti, her nebinin gelişiyle Senin gelişin daha da yaklaştı, daha da yakınlaştı. Ve Sen geldin!! Diğer Peygamberlere bir bir bakıp, onları kademe kademe geçip Mirac�a çıktın, çıkarıldın. Çünkü Sen nebiler halkasına tamamlayıcı olarak misli görülmemiş bir feyiz ve bereketle, rahmet ve merhametle, sabır ve muhabbetle geldin.. Kainatın nuru olarak geldinİnsan Sana, toprak Sana, bütün nebatat ve cemadat Sana kavuştu.Sonra Sana serenada başladı: Ey levlak* tahtının Padişahı, Toprağın ve feleklerin kendisi için yaratıldığı Peygamber Felekler , üzerinde yürüdüğün yol olmuş, yüksek merteben arşa erişmiş. Ey manalar eserini yazan Peygamber, Sen din ilminin şehrini bina densin. Peygamberlik mesnedinin şehinşahısın, adalet kaidelerini vaz"eden Sensin. Hak tarafından gönderilen Peygamberlerin en başında sen varsın, Onların hem sonu, hem evvelisin. Ey iman kaidelerini açıklayan, Hak" dan Kur"an"ın inmesine sebep olan Peygamber. Sultan Sensin, Senden başka olanlar Senin ümmetindir. Senden başka her ne varsa Senin yüzün suyu hürmetine yaratılmıştır. Ey hak ile olan mukaddes dostluk meclisinin mumu, ey Cebrail"in daima gidip geldiği menzil. Ey ibadet eden insanlara kıbleyi gösteren, şefaat incisinin hazinesi olan Peygamber , Arş"ın başındaki tac Senin üzerinde yürüdüğün bir topraktır, Kadir gecesinin mumu, Senin fikrinin aydınlığıdır. Ey alem gerdanlığının ortasındaki büyük cevher, Varlığın ayanının en ulusu, Ey Hak"kın sıfat ve zatının derinlikli bilgisine sahip, kainatın içeriğine Vakıf Peygamber, beşerin varlığı, onların içinde Senin yetişmen içindir. Melekler zahiren dem"e secde ettiler, hakikatte ise Sana secde etmişlerdi. "Yasin" suresi Senin sıfatlarının incisinin sedefidir. Taha suresi zatının bahçesinde bir güldür. Ey ilim mektebine muallim, şeriat hükmü memleketine hakim olan Peygamber. Peygamberlerin rücu edecekleri yer Senin dergahındır. Gök Sana tazim için eğilmiştir. Ey mübarek Peygamber , İslam yolunu vaz edip işlerin iç yüzünü aydınlattın, hangisi hayır, hangisi şerdir tayin ettin. Emredilen şeylerle nehyedilen şeylerin ne olduklarını, niçin emir ve yasaklandıklarını bize layıkı ile bildirdin. Yolunu azıtanları doğru yola sevk ettin, düşmüşlerin elinden tuttun. Tebliğin , nasihatın bütün cihana yayıldı, artık kimse bilmediğimiz için bu günahı işledik diyemiyecek.** Senin nurun ki alemi parıldattı Efendimiz. On sekiz bin aleme sultan Efendimiz Sende erişti ümmete gufran Efendimiz. Yalnız kapında var bize derman Efendimiz
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat