Şeytan'ın Hileleri
Şeytan’ın Kalbe Giriş Yolları(Şeytanın hileleri hakkında Bir Resûl-i Ekrem (S.A.V.) buyurur. "İblis yeryüzüne indiği zaman Allah-u Teâlâ"ya: - Yâ Rab, beni kovdun ve yeryüzüne gönderdin. O halde bana bir mesken ver, dedi. Allah-u Teâlâ: - Meskenin hamamdır buyurdu. - Bana oturacağım bir toplantı yeri ver. - Toplantı yerin sokak başları ile çarşı ve pazarlardır. - Bana yemek ver. - Yemeğin, Besmelesiz yenen yemeklerdir. - Bana içecek ver. - Keyif veren her içki senin içeceğindir. - Bana bir dellâl ver. - Bütün çalgılar senin dellâlindir. - Bana okunacak bir şey ver. - Şiirler senin okuyacağın şeylerdir. - Benim de hadisim, sözlerim olsun. - Senin sözlerinde yalanlardır. - Bana av âletleri ve tuzaklar ver. - Senin tuzakların kadınlardır, Hz. Aişe (R.A.) diyor ki: Resûl-i Ekrem (S.A.V.) "Şeytan birinize gider hulûl eder ve vesvese yolu ile: - Seni kim yarattı, diye sorar. Adam: Şeytan ise ona: - Allah (c.c.) yarattı, diye cevap verir. - Ya Allah (c,c.) ı kim yarattı? der. Sizde biriniz böyle bir suâl ile karşılaşınca, Allah ve Resulüne imân ettim, desin, Zira bu, o vesveseyi giderir" buyurdu. Ebû Hüreyre (Buhari, Müslim)   Seytanin kalbe giris yollari 13 maddedir 1) Şerri - hayır gibi göstermek, 2) Kötülüğü - iyilik gibi göstermek, 3) Haramı - helâl gibi göstermek, 4) Mekruh"u - mübah gibi göstermek, 5) Şehvet ve Gazaplı anlarında insanları aldatmak, 6) Hased ve hırs: Kul bir şeye haris oldumu artık hakkı görmekten kör ve hakikatı duymaktan sağır olur. 7) Helâl bile olsa - doyasıya fazla yemektir. Zira insan fazla yeyince şehveti artan. Şehvet ise şeytan"ın silahıdır. 8 ) Dünya süsüne tama" etmek, arzu duymak. Öyle ki âdeta tama" ettiği şey onun ma"budu olur, 9) Âdem oğluna işlerinde acelecilik ettiği zamanlarda ona vesvese vermek. Resûl-i Ekrem "Acele şeytandan teenni ise Allah"tandır." buyurdu. Sehl b. Sa"d (Tirmizi) 10) Cimrilik ve yoksulluk korkusu vermek, 11) Mezhep taassubu ile hasımlara kin tutmak, onları küçümsemek ve hakaretle bakmaktır. Bir imâmın mezhebinden olduğunu iddia edip onun ahlâkı ile ahlâklanmayanın kıyamet gününde hasmı o imamdır. 12) Allah (c.c.) ın zat ve sıfatları hakkında akıllarının almadığı meselelerde düşünceye sevk edip, şüpheye düşürmek. Dinini zayıflatmak, 13) Şeytanın kalbe giriş kapılarından biride sû"i zan (kötü zan) dır.    
Ozan MakinaKapat