Şehadet Etmek Bir İbadettir
Şehadet bir çağrıdır, nesillere ve çağlara ŞEHADET BİR ÇAĞRIDIR, NESİLLERE VE ÇAĞLARA!!! Şehadet bir çağrıdır, nesillere ve çağlara, dünya varoldukça zulmün dumanının tüttüğü her yerde insanlar bu çağrıya ses verdiler. Habil ile başladı bu mesaj. Mescidi Haramın yanı başında Sümeyye"den Uhud"un Hamza"sına. Dünyada eşi görülmemiş bir zulüm ve katledilen kerbelanın Hüseyin"inden, Mısır"ın zindanlarına; işkencelerle daraağaçlarına itilenlere, inkılabın Beheşti"sinden binlerce şehide, Şeyh Said"inden Metin Yüksel"ine. Alçaklığın ve zulmün kol gezdiği yerlerde Hüseyin gibi kutlu Şehadete koşmak, Zeynep gibi bu kutlu mesajı bütün zamanlara ve çağlara aktarmak, Müminlerin en büyük sevdası olmuş. Şehid, insanlığın onuru, yüz akı ve Şehadet. Bir aşk öyle bir aşk ki bütün zalimlerin zorbaların karşısına dikilen, yıkılmaz, geçilmez engel. Tüm zamanların zalimlerine bir şehid karşı çıktı. Tüm zamanların zalimlerinin korkusu oldu. O öylesine bir sevdaki ne mal düşünülürdü ne can. Karanlıkta kalmışlara ışık oldu Şehid, dermansızlara derman, mazlum ve mahkumlara umut oldu bir mum gibi yandı eridi etrafına ışık saçtı şehid. Ölümsüzlüğü tatmıştı. O ölümden korkmazdı. Şehid olanlar ahidlerine sadık kaldılar, asla sözlerinden dönmediler, izzetlice ölmeyi, zillet altında yaşamaya tercih ettiler. Dünyalarını altlarından ırmaklar akan cennet karşılığında terk ettiler. Onlar ölmediler, çünkü onlar diriydiler. Rableri katında rızıklanmışlardı. Mazlum Şehidlerin kanı döküldükçe yeryüzüne binlerce fidan verirdi toprak. Mesajları zamandan zamana taşırlardı. Tek bir gaye için, kula kulluğu reddetmek için, insanlığın kurtuluşu içindi Şehidin kendini feda edişi. Her zamanda bir zalim ve karşısına her zaman da Hüseyin çıktı. "BEN ÖLMEDİKÇE AYAKTA KALMAYACAKSA MUHAMMEDİN (S) DİNİ, EY KILIÇLAR HAYDİN DURMAYIN, DOĞRAYIN BEDENİMİ!" diye haykıran Hüseyin. Hiç bir zamanda ve mekanda düşmedi bu bayrak
Ozan MakinaKapat