İblis yolunu değiştirir
Şeytan yolunu değiştirir Hazret-i Resûl-i ekremin "s.a.v." huzûr-ı şerîflerinde oturan, Kureyş hâtunlarından birisi, yüksek ses ile konuşurken, hazret-i Ömer "r.a." gelip, içeri girmeğe izin taleb etdi. Hâtunlar kalkıp, sür"atle perde arkasına çekildiler. Hazret-i Ömere "r.a." izin verilip, içeri girdi. Bakdı ki, hazret-i Resûl-i ekrem "s.a.v." gülüyordu.Ömer "r.a." dedi ki,- Allahü teâlâ hazretleri mubârek dişlerini güldürsün, yâ Resûlallah! Neden dolayı gülersiniz.Server-i kâinât hazretleri buyurdular ki,- Bu hâtunlara hayret etdim ki, benim yanımda idiler. Ne vakt ki senin sesini işitdiler, kaçıp, perde arkasına girdiler.Hazret-i Ömer "r.a." dedi ki:- Yâ kadınlar! Beni görünce, Resûlullahın huzûrunda olduğunuz hâlde, niçin korkup, kaçdınız. Onun huzûrunda râhat oturup, korkmuyorsunuz!Hâtunlar, perde arkasından dediler ki,- Yâ Ömer! Sen yaratılışda şiddetli ve gadablısın.Server-i kâinât buyurdular ki;- Ey Hattâb oğlu! Sen sözünden ferâgat et! Varlığım yed-i kudretinde olan Allahü teâlâya yemîn ederim ki, şeytân yolda sana rastlasa, o yolu bırakıp, başka yola sapar, yolunu değişdirir.[Peygamberimizin "s.a.v." kadınlar ile oturması hicâb âyeti gelmeden evvel idi. Hicâb âyeti gelince, kadınlar ile bir arada oturmadı.]
TelcisanKapat