YEDİ KEZ YER - YEDİ KEZ GÖK
YEDİ KAT YER - YEDİ KAT GÖK

"Allahyedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı..." (TalakSuresi, 12)

Dünyaatmosferinin yapısı, Kuran"ın işaret ettiği gibi, başlıcayedi bölümden meydana gelir. Atmosferde katları birbirinde ayıran yüzeylerbulunmaktadır. Encyclopedia Americana"nın (9/188) verdiği bilgiyegöre, sıcaklığa bağlı olarak yerden itibaren şukatlar sıralanır.

1.Kat- Troposfer: Kalınlığı kutuplarda 8 km. ekvatorda 17 km"yekadar ulaşır. Bu kat bulutların büyük bir bölümünü kapsar.Sıcaklık yükseltiye bağlı olarak kilometrede 6.5°C azalır.Bukatmanın tropopoz diye adlandırılan ve hızlı hava akımlarınınolduğu kısımda sıcaklık -57°C’de sabit kalır.

2.Kat- Stratosfer: 50 km yüksekliğe ulaşır. Burada mor ötesiışınlar soğurulduğu için ısı açığaçıkar ve sıcaklık 0°C’ye kadar yükselir. Bu soğurma sırasındaısının yanında dünya için hayati önem taşıyanozon tabakası da ortaya çıkar.

3.Kat- Mezosfer: Yüksekliği 85. km"ye kadar çıkar. Burada sıcaklık-100 C’ye iner.

4.Kat- Termosfer: Sıcaklık giderek yavaşlayan bir tempoda artar.

5.Kat-İyonosfer:Bu bölgedeki gazlar iyon halinde bulunur. Radyo dalgalarınıniyonosfer tarafından tekrar dünyaya gönderilmesi sayesinde yeryüzündekiiletişim sağlanır.

6.Kat- Ekzosfer:500 ila 1000. km"nin ötesinde, özellikleri tamamen güneşinetkinliklerine göre değişen tabakadır.

7.Kat- Manyetosfer: Burası dünyanın manyetik alanın kapladığıbüyük bir boşluğu andıran alandır. Enerji yüklü atom altıparçacıklar Van Allen Kuşakları olarak adlandırılan bölgelerdetutulur.

Aynıkaynakta sayıldığı üzere yer kabuğunun katmanlarıda 7 bölümden oluşur:

1.KatLitosfer(su)

2.KatLitosfer(kara)

3.KatAstenosfer

4.KatÜst manto

5.KatAlt manto

6.KatDış çekirdek

7.Katİç çekirdek

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat