DÖNGÜLER (FOR EACH-NEXT)
DÖNGÜLER (FOR EACH-NEXT) S.A.    

For Each... Next

For...Next kullanımının özel bir türüdür. Bir dizi veya koleksiyon içerisinde kullanılır. (Koleksiyon nedir ? Daha detaylı olarak anlatılacaktır. ) For döngüsü dizi veya koleksiyon içerisinde kalan eleman sayısı kadar gerçekleştirilir. Aşağıda ki örneği inceleyebilirsiniz.

Dim elemanDim sehirler(2)sehirler(0)="Ankara"sehirler(1)="İstanbul"sehirler(2)="Ordu"

For Each eleman In sehirlerResponse.Write eleman & ""Next

%>

Kod Nasıl Çalışır ?Döngü şehirler dizisi içerisinde yer alan her eleman ( Şehir için, her dizi elemanı ) için tekrarlanır. Eleman (şehir ) sayısı 3 olduğuna göre döngü 3 defa tekrarlanacak ve ekrana dizinin içerisinde yer alan elemanlar yazılacaktır.

TelcisanKapat