DÖNGÜLER (DO-WHILE)
DÖNGÜLER (DO-WHILE) S.A.     Do...WhileDo...While döngüsü daha öncede anlatıldığı gibi kaç defa tekrar edeceğini bilmediğimiz başka bir değişle kaç kez tekrarlanacağı kod içerisinde gerçekleşecek bir şarta bağlı olarak değişen durumlarda kullanılması uygun olan bir döngü tipidir. Döngünün devamı şartın sağlanıp sağlanmadığına bakılarak sağlanır. Genel kullanımı aşağıdaki gibidir:

Do While " Buraya ilgili şartıgetirilir..............Tekrarlanacak satırlar.............Loop" Döngünün başa dönmesini sağlayan Loop deyimi

Basit bir örnekle kullanımı anlatmaya çalışalım:

sayac=0

Do while sayac

Response.Write sayac & ""sayac=sayac+1

Loop%>

Öncelikle sayac değeri 0" a eşitlenmiş. Döngü sayac değerinin 10 dan küçük olup olmadığına bakıyor ve ilgili satırların tekrarı sağlanıyor. Sayac=sayac+1 satırı ise döngünün tekrar edilip edilmeyeceğinin kontrolünü tutan sayac değerinin her döngüden sonra 1 artmasını sağlıyor. Böylece kodlar sayac değeri 10 dan küçük olduğu süre içerisinde tekrarlanıyor.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat