FATİH SULTAN MEHMET HAN'IN AMACI
FATİH SULTAN MEHMET HAN HAZRETLERİ’NİN GAYESİ FATİH SULTAN MEHMET HAN HAZRETLERİ’NİN GAYESİ   Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) ‘in ″Ne güzel kumandandır!″ diye müjdelediği, İstanbul’u fetheden büyük kumandan Fatih Sultan Mehmet Han’ın en büyük gayesi küfür ehlini yeryüzünden silmekti.Tursun Bey’in ″Tarih-i Ebu’l Feth″inde kaydedildiğine göre; Fatih Sultan Mehmet Han Trabzon üzerine sefere çıktığında, şehre arkadan ulaşmak için ordusuyla birlikte dağlık ve ormanlık bir araziden geçiyordu. Yol geçişe uygun olmadığından, bazen baltacılar önden yol açıyorlardı. Yolun hiç bulunmadığı kayalık ve dağlık bir yerde Fatih Sultan Mehmet Han’ın atı kaydı ve sarp bir yere doğru yuvarlandı. Hz. Fatih, o an bir kayaya tutunmaya çalışırken elleri sıyrıldı ve kanamaya başladı.Trabzon rum imparatorluğu ile akrabalık bağı kurmuş olan Uzun Hasan, daha önce annesi Sara Hatun’u bu seferden vazgeçmesi için Hz. Fatih’e elçi olarak yollamıştı. Hz. Fatih’in içine düştüğü bu zor ve kötü durumu fırsat bilen Sara Hatun tam zamanı olduğunu düşünerek;″Ey oğul! Han oğlu hansın, bir ulu hükümdarsın! Trabzon gibi küçük bir kal’a için bunca meşakkat niye? ″ dedi.Elleri sıyrıklarla dolu olan Hz. Fatih, o an güçlükle doğruldu ve Sara Hatun’a hayretle bakarak şöyle dedi:″Ey koca analık! Bilmez misin ki, elimizde tuttuğumuz Din-i İslam’ın kılıncıdır? Sen zanneyleme ki, bizim çektiğimiz bunca zahmetler, kuru bir toprak parçası içindir. Bilesin ki, bütün gayretlerimiz Allah’ın dinine hizmet ve insanların hidayete kavuşmasına vesile olmaktır. Yarın huzur-u Hakk’a vardığımızda yüzümüz kara olmasın diyedir. Elimizde İslam’ı tebliğ ve ta’zize imkan varken, zahmete katlanmayıp da ten rahatını tercih edersek, bize gazi denmesi yalan olmaz mı? Ehl-i küfrün üzerine İslam’la gitmez, onların azgınlıklarına mani olmaz isek, huzur-i ilahiye hangi yüzle çıkarız?!. ″ ( Tarih-i Ebu’l-Feth ) İşte biz Müslüman Türkler; ejdadımızın büyük kumandanlarından Fatih Sultan Mehmet Han’ın belirttiği üzere; dinimizi yok etmeye çalışan ve bunu günümüzde misyoner çalışmalar ile sürdüren bu İslam düşmanlarına karşı vazifemizi yerine getirmeli ve çevremizdekileri de bu konuda bilinçlendirerek, Yüce Allah’ın kulluğuna layık birer Müslüman olmalıyız.Son din olan İslam dini münevver bir dindir ve adalet dinidir. Böylesine güzel bir din olduğuna da şerefli tarihimiz şahittir.″ İnsanları Allah’a çağıran, kendisi de salih amel işleyen ve ‘doğrusu ben Müslümanlardanım!’ diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? ″ (Fussilet: 33) ″Allah katında din İSLAM’dır. ″ (AL-İ İMRAN: 19)
Ozan MakinaKapat