Yurt Dışındaki Osmanlı Mimari Yapıları
Türkiye Dışındaki Osmanlı Mimari Yapıları Türkiye Dışındaki Osmanlı Mimari Yapıları   Türkiye Dışındaki Osmanlı Mimari Yapıları

Türkiye dışındaki Osmanlı mimari yapıtları gerek zaman gerek mekân içinde çok geniş bir tarihsel sürece ve coğrafi alana yayılır. Osmanlı mimari eylemi Osmanlı hakimiyetinin yayıldığı tüm coğrafi bölgelerde karşımıza çıkar. Yapı faaliyeti değişik bölgelerin Osmanlı İmparatorluğu’ndan koptukları farklı tarihlere kadar devam eder. Böylece, Osmanlı hakimiyetinin bulunduğu bölgelerde inşa edilen yapılar, mimari uslûplarına bakılmadan tarihsel bir olgu olarak Osmanlı yapısı kabul edilir. Ancak, bu yapılarda Osmanlı öncesi geleneklerin devam ettiği tislûp özellikleri (Orta Doğu ülkelerinde olduğu gibi), Osmanlı uslûbu veya ilk ikisinin bileşiminden ortaya çıkan uslûp özellikleri ile XVIII yüzyıldan sonra görülmeğe başlayan Avrupa sanatı uslûpları, beraberce görülebilir.Dış İşleri Bakanlığı’nın "Türkiye Dışındaki Osmanlı Mimari Yapıtları" adlı yayınından faydalanılmıştır. Arnavutluk - Akçahisar Kale mahallesinde bir ev Arnavutluk- Avlonya Muradiye CamiiArnavutluk - BelgradBekarlar Camii Arnavutluk- ErgiriPalorto MahallesiArnavutluk - İskodra Kir nehri üzerinde köprü Arnavutluk - TiranEthem Bey Camii Bosna Hersek- Banya Luka Yeni Camii Bosna Hersek - Bılagay Tekke Bosna Hersek - Mostar Köprü EvlerBosna Hersek - Saray BosnaGazi Hüsrev Bey CamiiGazi Hüsrev Bey hanı Bulgaristan - Cebel Cami Bulgaristan - Ruscuk Seyyid Mustafa Paşa Camii Bulgaristan- Silistre Bulgaristan - Sofya Seyfullah Efendi Camii

Ozan MakinaKapat