YÜZ ve SAÇ ŞEKİLLERİ


1. YÜZ ŞEKİLLERİ
1.1. Kullanılan Teknikler
1.1.1. Karakalem ve Kuru Boya Teknikleri
Resim kalemleri kullanım amacına göre değişik sertlik derecelerinde üretilir.”H” serisi
sert uçludur, teknik çizimlerde, ayrıntılarda ve kontur çizimlerinde iyi sonuç verir. Biçim
araştırmalarında ve tonlamalarda kullanılan yumuşak uçlu kalemler ise “B” serisinde
toplanmıştır. Resim kalemleri ucunun ara sıra sivriltilmesi dışında hiçbir hazırlık
gerektirmez. Kalemtıraş ve silgi; iki vazgeçilmez yardımcısıdır. Resim kalemleri ile
karalamadan, gerçekçi ve ayrıntılı resimlere kadar her türlü çalışma yapılabilir, çizgi
darbeleri ile ton geçişleri elde edilebilir.
Kuru boyalar kalem olarak ya da uçlar halinde, kutularda ya da tek tek satılmaktadır.
Kuru boyaların suda eriyebilen tipleri de bulunmaktadır.
Resim kalemi ve kuru boya çalışmalarında benzer tekniklerden yararlanılır. Kuru boya
ile çalışırken daima açık tonlarla boyamaya başlanmalıdır. Kuru boya istenilen renk değeri
elde edilinceye kadar aynı yüzey üzerine aşama aşama uygulanabilir, fakat koyu bir rengi
açmak olanaksızdır.
1.1.2. Keçeli Kalem Tekniği
Keçeli kalemler günümüzde yaygın olarak kullanılan resim malzemesidir. Hızlı
çalışmaya elverişli olduklarından, özellikle reklam ve moda sektöründe tercih edilir. Uçları
keçe ya da cam elyafından yapılır. Çabuk kurur; kuru boya, toz pastel, guaş boya gibi
malzemelerle kullanılabilir. Geniş bir renk dizisine sahip olan keçeli kalemler su kabı ve
fırça gibi malzemeler gerektirmez.
1.2. Araç- Gereçler
Kurşun kalem, resim kalemi (B; 2B vb. yumuşak uçlu) ve kuru boyalar, keçeli kalemler, resim kağıdı, kalemtıraş, silgi.
1.3. Yüz Şekilleri
Temel yüz şekilleri 6 tanedir. Bunlar;
Oval yüz
Yuvarlak yüz
Kare yüz
Uzun (dikdörtgen) yüz
Üçgen yüz
Ters üçgen yüz şekilleridir.
1.3.1. Yüz Şekillerinin Düzeltilmesi
Yüze şekil vermede amaç, dikkatli bir çalışma ile yüzün şeklini daha iyi bir hale
getirmek, aydınlatma, gölgelendirme teknikleri ve saç şekilleri ile oval bir şekil elde etmektir.
1.3.2. Oval Yüz
İdeal yüz şekli olarak benimsenen oval yüz, yanaklarda genişleyip, çenede biraz incelen yüz şeklidir.
Şekil 1.1. Oval yüz
Oval yüz için, düzeltme gerektirmeyen tek yüz şeklidir diyebiliriz. Diğer yüz
şekillerine yapılan tüm düzeltmeler, yüzü ovale yaklaştırmak içindir.
Oval yüz şekline hemen hemen bütün saç modelleri gitmektedir.
Şekil 1.2. Oval yüze uygun saç şekli Şekil 1.3. Yuvarlak Yüz
1.3.3. Yuvarlak Yüz
Kısa ve geniş bir yüz tipidir. Genel görünümünde yuvarlak hatlar göze çarpmaktadır.
Yuvarlak yüz şeklini düzeltmek için, kulağın yüze bitişik olan üst bölümünden çeneye
doğru kavisli gölgeleme yapılır. Sonraki aşamada kulak memesinden başlayarak, yanak
çukurundan buruna doğru kavisli bir gölgeleme yapılır. Bu işlem elmacık kemiklerini
belirginleştirerek yüze daha anlamlı bir ifade katacaktır.
Şekil 1.4. Yuvarlak yüzü düzeltme tekniği
Yuvarlak yüze incelik kazandırmak için saç şekillerinden de yararlanabiliriz
Genellikle tepe kısmı kalkık, yanlar basık olarak çizilmelidir. Yuvarlak yüz tipine kısa saç
şekilleri ya da yuvarlak hatları kapatmak için öne doğru şekil verilen saç modelleri uygulanmalıdır.
Şekil 1.5.Yuvarlak yüze uygun saç şekli
1.3.4. Kare Yüz
Kare yüz şeklinin karakteristik özellikleri; çene köşelidir, aynı şekilde alın geniş ve yanaklar dolgundur.
Şekil 1.6. Kare yüz
Kare yüz yapısı sert bir ifadeye sahiptir. Yüzdeki ifadeyi yumuşatmak için köşeli
bölgelere kavisli bir gölgeleme yapılır.
Şekil 1.7. Kare yüzü düzeltme tekniği
Kare yüzlere ovallik kazandırmak için yuvarlak saç modelleri uygulanmalıdır. Ön
saçlar kalkık, bir yana kakül düşürülmeli ve şakaklara inen saç tutamları çizilmelidir. Yan
saçlar yukarıdan enseye doğru incelerek inmelidir.
Şekil 1.8. Kare Yüze Uygun Saç Şekli
1.3.5. Uzun (Dikdörtgen) Yüz
Uzun yüz adından da anlaşılacağı gibi oldukça uzun ve köşeli bir yüz şeklidir. Ayrıca
bu yüze dikdörtgen yüz de denilmektedir.
Şekil 1.9. Uzun yüz
Uzun yüzlerde daha canlı ve derin bir ifade elde etmek için yapılacak işlemin yüzdeki
düz görüntünün giderilmesine yönelik olması gerekmektedir. Yüzdeki uzunluğu gizlemek
için alın ve çene kısımları gölgelendirilir, genişlik sağlamak için yanak kenarları aydınlatılır.
Şekil 1.10. Uzun yüzü düzeltme tekniği
Uzun yüzlerde saçlar daha çok yanlara doğru kabartılıp, tepe basık, önden biraz kakül
düşürülerek yüzün uzunluğu gizlenir. Bu yüze orta boy saçlar tercih edilmelidir.
Şekil 1.11. Uzun yüze uygun saç şekli
1.3.6. Üçgen Yüz
Üçgen yüzün karakteristik özelliği alın bölümü geniş, çene bölümüne doğru daralan ve sivrilen bir yüz şeklidir.
Şekil 1.12. Üçgen yüz
Üçgen yüzde geniş olan alın kenarları gölgelendirilerek daraltılır. Ardından kulak
kısmından yanak çukuruna ve çeneye doğru aydınlatma işlemi yapılır. Ayrıca çenenin
sivriliğini kapatmak için uç kısmına gölgeleme uygulanılır.
Şekil 1.13. Üçgen yüzü düzeltme tekniği
Üçgen yüzde alın genişliğini kapatacak biçimde öne düşen kakül ve perçemler
şeklindeki saç modelleri tercih edilmelidir. Ayrıca çenenin sivriliğini kapatmak içinde ense
saçları biraz uzun bırakılarak dışa doğru kabartılmalıdır.
Şekil 1.14. Üçgen yüze uygun saç şekli
1.3.7. Ters Üçgen Yüz
Ters üçgen yüz, üçgen yüzün tersi bir yüz şeklidir Çene geniş, alına doğru incelir ve alın dardır.
Şekil 1.15. Ters üçgen yüz
Ters üçgen yüzü düzeltmek için geniş olan çene, kulak altından aşağı çeneye inilerek
ve yanak çukuruna doğru gölgeleme yapılır. Alın bölümünü ortaya çıkarmak için alın, göz
kenarları ve şakaklar aydınlatılmalıdır.
Şekil 1.16. Ters üçgen yüzü düzeltme tekniği
Bu yüz tipinde çeneyi küçük gösterip, alını genişletecek saç şekilleri uygulanmalıdır.
Üst yanlara doğru kabarık ve aşağı enseye doğru incelen saç modelleri uygulanmalıdır.
Şekil 1.17. Ters üçgen yüze uygun saç şekli

2. GÖZ ŞEKİLLERİ
Temel göz şekilleri 9’a ayrılır. Bunlar;
 Badem gözler
 Yuvarlak gözler
 Çukur gözler
 Küçük gözler
 Dışa dönük ( patlak ) gözler
 Birbirine yakın gözler
 Birbirinden uzak gözler
 Düşük gözler
 Çekik gözlerdir.
2.1. Badem Gözler
Göz şekilleri içinde en ideal olan göz biçimidir. Badem gözlerde kaş ve göz mesafesi
geniştir. Gözlerin birbirine olan uzak ve yakınlığı orantılıdır.
Hiçbir düzeltme gerektirmeyen bir göz şeklidir.
Şekil 2.1. Badem göz
2.2. Yuvarlak Gözler
Bu göz şeklinde oldukça yuvarlak hatlar göze çarpar.
Şekil 2.2. Yuvarlak göz
Yuvarlak gözleri düzeltmedeki amaç göz şekline genişlik kazandırmaktır. Göz kapağı
üzerine ve dış göz kenarlarını aşacak şekilde, dışa doğru gölgeleme uygulanmalıdır. Üst
kirpik diplerine, göz pınarından sıfırdan başlayarak göz bebeğinden itibaren kalınlaştırılan,
alt kirpik diplerine ise göz ortasından başlayarak dışa doğru kalınlaştırılan kalem uygulaması yapılmalıdır.
Şekil 2.3. Yuvarlak gözü düzeltme tekniği
2.3. Çukur Gözler
Çukur gözler, geri planda kalan gözlerdir. Kaş altı kabarık, göz kapağı daha içeride olan göz şeklidir.
Şekil 2.4. Çukur göz
Çukur gözleri düzeltmede ki ilk amacımız gözleri ön plana çıkarmak olmalıdır. Doğal
göz hattının daha yukarıda olduğu imajını vermek için koyu renk ile göz hattının üzerine
gölgeleme yapılmalıdır. Göz kapağının hemen üzerine daha açık ton uygulanmalıdır. Ayrıca
kaş altına da aydınlatıcı ton uygulanmalıdır. Üst kirpiklerin diplerine açık renk kalem ile ince bir çizgi çizilmelidir.
Şekil 2.5. Çukur gözü düzeltme tekniği
2.4. Küçük Gözler
Küçük gözler göz şekilleri içinde en fazla düzeltilebilecek bir göz yapısına sahiptir.
Şekil 2.6. Küçük göz
Küçük gözleri büyütebilmek için gölgeleme ve aydınlatma teknikleri uygulanmalıdır.
Göz kapağının kaş altında ki büyük bir bölümü aydınlatılmalıdır. Göz üzerinden göz
kuyruğunun yukarısında dışa doğru koyulaşan bir gölgeleme uygulanır. Aynı tondan, göz
altına doğru ince bir şerit halinde yayılmalıdır. Üst göz kapağının pınar kısmına yukarı doğru
yayarak açık bir ton uygulanmalıdır. Bu uygulama ile küçük göz oldukça büyük görünecektir.
Şekil 2.7. Küçük gözü düzeltme tekniği
2.5. Dışa Dönük ( Patlak ) Gözler
Bu tip gözler fazlasıyla ön plandadır. Dışa doğru çıkık bir yapıya sahiptir.
Şekil 2.8. Dışa dönük göz
Bu tip gözlerde, göz kapağının daha geri planda kalması için göz kapağına komple
koyu gölgeleme uygulanmalıdır. Aynı şekilde gölgeleme, gözaltı kirpikleri diplerine de
yapılmalıdır. Göz kuyruğunda bu gölgeleme birleştirilmelidir. Kaş altlarına ise hafif
aydınlatıcılar sürülerek dikkat bu bölgeye çekilir. Kirpik diplerine kalemle çizgi uygulaması yapılabilir.
Şekil 2.9. Dışa dönük gözü düzeltme tekniği
2.6. Birbirine Yakın Gözler
Göz pınarları burun kemiğine yakın, yani birbirine oldukça yakın göz şeklidir.
Şekil 2.10. Birbirine yakın göz
Birbirine yakın gözleri düzeltmek için gözün dış köşelerini vurgulamak gerekir.
Bunun içinde koyu gölgelendirmeyi göz kapağının ortasından başlayıp dışarıya doğru
yayılmalıdır. Aynı gölgeleme işlemi gözaltındaki kirpik diplerine de uygulanmalıdır. Göz
pınarının yanına, burun köküne doğru açık tonlama uygulanmalıdır. Kaş kemiği üzeri
aydınlatılmalıdır. Kirpik diplerine kalem çekerken göz pınarının 1 cm kadar içerisinden
başlayıp dışa doğru uzatılmalıdır.
2.7. Birbirinden Uzak Gözler
Birbirine yakın gözlerin tam tersi bir göz şeklidir. Göz pınarları burun kemiğine
oldukça uzak göz yapısıdır.
Şekil 2.12. Birbirinden uzak göz
Gözleri birbirine yakınlaştırmak için gözün ortasından başlayıp, burun köküne doğru
koyu gölgelendirme uygulanır ve kaşlara doğru hafifleterek yayılır. Kaşın kuyruk kısmının
altındaki derince yere aydınlatıcı uygulanır. Göz kapağı kıvrımı buruna yakın yerde iyice
belirgin hale sokulmalıdır. Kirpik dibine çekilen çizgide bu kısımda hafifçe yayılarak kalınlaştırılmalıdır.
Şekil 2.13. Birbirinden uzak gözü düzeltme tekniği
2.8. Düşük Gözler
Göz kenarları aşağıya doğru düşük olan göz şeklidir. Gözlerde baygın bir ifade vardır.
Şekil 2.14. Düşük göz
Aşağıya doğru olan gözlerde göz kuyruklarına sanki yukarıya doğruymuş gibi
görünüm vermeliyiz. Gözün iç köşesinden başlayarak kirpik diplerine kalem uygulamalıyız.
Gözün dış köşesine yaklaşıldığında doğal köşeyi takip etmek yerine yukarı doğru çizim
uygulamalıyız. Göz kapağına uygulanan gölgelemeyi düşük olan kısımda daha çok yukarıya
doğru genişleterek yaydırmalıyız. Alt kirpik diplerine de sürülecek kalemi dış kenara
gelindiğinde yukarı kıvrım takip edilir ve iki çizgi kesinlikle birleştirilmemelidir.
Şekil 2.14. Düşük gözü düzeltme tekniği
2.9. Çekik Gözler
Düşük gözlerin tam tersi olan göz şeklidir. Göz kenarları yukarı doğru çekik olan göz
biçimidir. Bu göz şekli özellikle uzak doğulu insanlarda görülür.
Şekil 2.15. Çekik göz
Yeterince çekik olan bu göz şeklini gölgelendirmeyi göz kapağına fazla çıkmadan
uygulamalıyız. Eğer gözlerin çekikliğini vurgulamak istersek köşelere daha koyu renk
gölgeleme ile üçgen yapılır. Kaş altına ise aydınlatıcı tonlar uygulanır.

3.DUDAK ŞEKİLLERİ
3.1. İdeal Dudak Boyu
Dudak yüzün ilgi çeken bölümlerinden biridir. Her dudak şekli birbirine uymaz.
Herkesin kendine has bir yüz simetriği vardır. İdeal dudak büyüklüğü ölçüsü, göz
bebeklerinden aşağıya inilen iki hayali çizginin arasında olandır.
Şekil 3.1. İdeal dudak boyu
Temel dudak şekilleri 7 tanedir. Bunlar;
 İnce dudaklar
 Üstü ince altı kalın dudaklar
 Kalın dudaklar
 Dengesiz dudaklar(Asimetrik dudaklar)
 Kısa dudaklar
 Geniş dudaklar
 Düşük dudaklar
3.2. İnce Dudaklar
İnce dudaklar görsel olarak, yüz simetriğine uygun olmayan inceliktedir.
İnce dudakları normal boyuta getirebilmek için çizgiyi üst dudak ve alt dudak
ortasında daha çok taşırarak, köşelere doğru inceltilerek çizilmelidir.
Şekil 3.2. İnce dudak ve düzeltme tekniği
3.3. Üstü İnce Altı Kalın Dudaklar
Üst dudağı normal boyuta getirebilmek için kalem ile üst dudak eğrisinin biraz
üzerinden yeni bir çizgi çekilir ve daha dolgun bir görünüm elde edilir.
Alt dudak tam tersi, alt dudak çizgisinin biraz içinden hat çizilerek yeni dudak şekli oluşturulur.
Şekil 3.3. Üstü ince altı kalın dudak ve düzeltme tekniği
3.4. Kalın Dudaklar
Görsel olarak, yüz simetriğine uygun olmayan büyüklükte dudak şeklidir. Kalın
dudakları normal boyuta getirebilmek için, dudak çizgisinin biraz içinden yeni bir çizgi
çizilir. Böylece dudak şekli normal büyüklüğe getirilmiş olur.
Şekil 3.4. Kalın dudak ve düzeltme tekniği
3.5. Dengesiz Dudaklar (Asimetrik dudaklar)
Dengesiz dudaklarda özellikle üst dudağın bir tarafı, diğerinden daha incedir. Dengeli
bir görünüm elde etmek için, ince olan taraf kalem ile düzgün bir şekilde diğer dudak
çizgisine uyacak şekilde düzeltilir.
Şekil 3.5. Dengesiz dudak ve düzeltme tekniği
3.6. Kısa Dudaklar
Ağız dış kenarı kısa olan dudak şeklidir. Bu dudak şeklindeki düzeltme ise, normal
dudak çizgisi üzerinden çizilen hat, dudak kenarlarında biraz dışına taşırılarak çizilir.
Böylece kısa olan dudak çizgisi biraz uzatılmış olur.
Şekil 3.6. Kısa dudak ve düzeltme tekniği
3.7. Geniş Dudaklar
Ağız dış kenarlarına doğru büyüyen bir dudak şeklidir. Bu dudak şeklinde ki
düzeltme ise, normal dudak çizgisi üzerinden çizilen hat, dudak kenarlarında biraz içten
çizilerek bitirilir. Böylece geniş olan dudak çizgisi biraz daraltılmış olur.
Şekil 3.7. Geniş dudak ve düzeltme tekniği
3.8. Düşük Dudaklar
Bu tür dudak üzüntü ifadesi yaratır. Dudakların sarkık görünümünü gizlemek için, alt
dudak çizgisi biraz dıştan daha yuvarlak bir şekilde çizilerek, kenar kısımlar üst dudak
çizgisi ile birleştirilir. Böylece alt dudak çizgisi üst dudak ile uyum sağlamış olur.
Şekil 3.8. Düşük dudak ve düzeltme tekniği

4. KAŞ ŞEKİLLERİ
4.1. Kaşın Doğru Uzunluğunu Belirleme
Yüzümüzün en önemli kısımlarından biriside kaşlardır. Kaşlar yüzün çok az bir
bölümünü kaplamakla birlikte, bütün yüz tipini etkiler. Kaşın doğru uzunluğu; burun
kenarından göz pınarına doğru çizilen hayali kaşın başlangıç noktasını belirler. Burun
kenarından göz kenarına çizilen hayali çizgi ise kaşın bitiş noktasıdır. İki kaş arasındaki mesafe bir göz büyüklüğünde olmalıdır.
Şekil 4.1. Kaşın doğru uzunluğunu belirleme
Kaş şekilleri 4’ e ayrılır. Bunlar;
 Doğal şekilli kaşlar
 Köşeli kaşlar
 Kemerli kaşlar
 Düz kaşlardır.
4.2. Doğal Şekilli Kaşlar
Doğal şekilli kaşlar genelde ideal kaş şekline girer. Dengeli bir kaş şeklidir. Düzeltme gerektirmez.
Şekil 4.2. Doğal şekilli kaş
4.3. Köşeli Kaşlar
Köşeli kaş aşağıdan yukarı doğru bir çizgi izler ve kaş sonuna doğru köşeli bir kavis
yaparak tekrar aşağı doğru inerek sonlanır.
Kaşlar eğer çok köşeli ise, köşeli kısmın altını biraz doldurarak köşeyi yumuşatmalıyız.
Şekil 4.3. Köşeli kaş
4.4. Kemerli Kaşlar
Kemerli kaş köşeli kaşa nazaran kavis kısmı kaşın biraz daha ortasından başlar. Köşeli
kaşa göre daha yuvarlak hatlara sahiptir ve daha kalındır.
Şekil 4.4. Kemerli kaş
4.5. Düz Kaşlar
Düz kaşlar hiç kavisi ve yuvarlaklığı olmayan kaş şeklidir. Düz kaşlar önce üstten,
sonra bitimine doğru alttan yuvarlak bir şekil verilerek çizilir.
Şekil 4.5. Düz kaş

5. ÇENE ŞEKİLLERİ
Çene yapısı fiziksel olumsuzluklar nedeni ile kamuflesi oldukça zor olan bölgedir.
Model arayışında çok dikkat edilmesi, saç sitili ile uyum sağlaması gereken bölgedir.
Çenedeki en çok yanaklarda yapılan renk çalışmaları ve zengin uyumlu bölgelere dikkatin çekilmesi ile yumuşatılabilir.
Çene şekilleri genel olarak 6 tanedir.
 Çıkık çene
 Basık çene
 Uzun çene
 Geniş çene
 Dar çene
 Çift çene
5.1. Çıkık Çene
Şekil 5.1. Çıkık çene
Dudak hizasından öne doğru oldukça çıkık bir çene şeklidir. Bu çenedeki düzeltme
şekli, çene kısmına koyu gölgeleme yaparak çeneyi geri plana itmiş oluruz.
5.2. Basık Çene
Çıkık çenenin tam tersi bir çene şeklidir. Dudak hizasından geriye doğru oldukça
basıktır. Bu çenedeki düzeltme şekli, çene kısmına açık gölgeleme yaparak çeneyi ön plana çıkarmış oluruz.
Şekil 5.2. Basık çene
5.3. Uzun Çene
Dudak ile çene mesafesinin fazla olduğu çene şeklidir. Bu çene şeklindeki düzeltme
çıkık çene şeklinde olduğu gibi çene kısmı koyu gölgelendirme yapılarak düzeltilir.
Şekil 5.3. Uzun çene
5.4. Geniş Çene
Yüzün yanlarına doğru genişleyen bir çene şeklidir. Çene şeklini daraltmak için
çenenin her iki yanına koyu, orta kısmına ise açık gölgeleme uygulamalıyız.
5.5. Dar Çene
Dudak ile çene arasındaki mesafenin az olduğu çene şeklidir. Dar çeneye genişlik
kazandırmak için, basık çenede olduğu gibi çene kısmına açık gölgeleme uygulanmalıdır.
Şekil 5.4. Dar çene
5.6. Çift Çene
Çene altında sarkık ikinci bir çene olan çene şeklidir. Sarkık olan ikinci çeneyi
gizlemek için, bu kısma koyu gölgeleme uygulanmalıdır.
Şekil 5.5. Çift çene

6.BURUN ŞEKİLLERİ
Burun yapısı, da dudak ve gözlerde olduğu gibi ilginin yoğunlaştığı yerlerdir. Ancak
dudak ve gözler kadar kamuflesi kolay olmayan bir bölümdür. Çeşitli özellikler yansıtır.
Eğer dikkat çekici ve fiziksel yapısı düzgün değil ise dikkatin, çok yakın olan göz ya da
dudaklarda yoğunlaştırılmasında fayda vardır.
Burun şekilleri genel olarak 5’ ayrılır. Bunlar;
 Uzun burun
 Geniş burun
 Kemerli burun
 Kalkık burun
 Gaga burun
6.1. Uzun Burun
Uzun burun, yüz oranına göre oldukça büyük olan bir burun şeklidir. Bu büyüklüğünü
gizlemek için, burun üstüne aydınlatıcı uygulayarak ve burnun uç kısmını koyu
gölgelendirme yaparak düzeltmeliyiz.
Şekil 6.1. Uzun burun ve düzeltme tekniği
6.2. Geniş Burun
Geniş burun, uzun burundan farklı olarak yanlara doğru yayılan bir burun şeklidir. Bu
burun şeklini düzeltmek için, burun kanatlarının her iki yanına ve burun deliklerinin
yanlarına doğru koyu bir gölgeleme yapılır.
Şekil 6.2. Geniş burun ve düzeltme tekniği
6.3. Kemerli Burun
Burun üstü kemerli bir şekilde kavis oluşturan bir burun şeklidir. Dışa doğru çıkıntı
oluşturan kemer kısmının üstü, koyu gölgeleme yapılarak geri plana itilmiş olur.
Şekil 6.3. Kemerli burun ve düzeltme tekniği
6.4. Kalkık Burun
Burnun uç kısmının yukarı doğru kalkık olduğu bir burun şeklidir. Ayrıca, kalkık
burun kısada görünmektedir. Bu kısalığı ve kalkıklığı düzeltmek için, burnun üst ve uç
kısmına açık gölgeleme uygulanmalıdır.
Şekil 6.4. Kalkık burun ve düzeltme tekniği
6.5. Gaga Burun
Gaga burun kemerli burunda olduğu gibi, burnun üst kısmı kemer oluşturarak uca
doğru gaga biçiminde uzamaktadır. Burnun üstünü ve uç kısmını koyu gölgeleme yaparak bu
kısımları geri plana itmiş oluruz.
Şekil 6.5. Gaga burun ve düzeltme tekniği

KAYNAK:www.megep.meb.gov.tr

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat