Binom Açılımı ve Pascal Üçgeni
Binom Açilimi Ve çarpanlara Ayirma Fen Liseleri ve Anadolu Liseleri Sınavında Çıkmış Sorular1) 1992 FL_X__ + _Y__ _ 1 = ? işleminin sonucu nedir ?X-Y X+YCevap : _2xy__X2-Y2Çözüm :2) 1993 FLa≠0 , b≠0 ve a≠b olmak üzere;a3b-ab3 + a-b ifadesinin sadeleştirilmiş şekli nedir ?a2b-ab2Cevap : 2aÇözüm :a3b-ab3 + a-b = ab (a2-b2) + (a-b)a2b-ab2 ab(a-b)= (a-b).(a+b) + a-b(a-b)= a+b+(-6)= 2a „3)1995 – FL/AÖLa - bb a_____ ifadesinin sadeleştirilmiş şekli nedir ?b – aa bCevap : 1Çözüm :_ b – aa b = -1„ olurb - aa b4) 1996 – FL/AÖLa ve b sıfırdan farklı sayılar olmak üzerey= a - b ve x= 1 – 1 ise y aşağıdakilerden hangisine eşittir ?b a a b xCevap : -a-bÇözüm :y= a - b = a2-b2 = (a-b).(a+b)b a ab ab(a) (b)x= 1 _ 1 = b-a olura b ab(a-b) . (a+b)a.by = _____________ = (a-b).(a+b) . abx b-a ab b-aab= (a-b).(a+b) = - (a+b) = -a-b olur „b-a5) 1996 – FL/ATML( 1 _ 1 ) . 8-6x ifadesinin sadeleştirilmiş şekli nedir ?3x-4 4-3x 4Cevap : -1Çözüm :( 1 ) _ ( 1 ) . 8-6x ise(3x-4) (4-3x) 4= ( 1 ) _ ( 1 ) . 2(4-3x)-(4-3x ) ( 4-3x ) 4= (-1-1 ) . (4-3x)4-3x 2= -2 . 4-3x4-3x 2=(-1) „6) 1993 FLx2-10x + 25 . x+5 ifadesinin sadeleştirilmiş şekli nedir ?x2-25 x-5Cevap : 1Çözüm :x2-10x+25=(x-5).(x-5)’tir buradan= (x-5).(x-5) . (x+5) = 1„(x-5).(x+5) x-57) 1997 – FLx + x ifadesinin sadeleştirilmiş şekli nedir ?x+1 1 + 1xCevap : xÇözüm :x + x = x + x2 .x+1 1+x x+1 x+1x= x+x2 = x (1+x) = x olur„x+1 x+18) 1997 – FL/AÖLx=1+3a ve y=1+3-a olmak üzere x nin a cinsinden değeri nedir ?yCevap : 3aÇözüm :x = 1+3a = 1+3a = 1+3ay 1+3-a 1+1 3a+13a 3a= 3a . (1+3a) = 3a„(3a+1)9) 1999 - FL2a.3ab2.5a2b ifadesinin sadeleştirilmiş şekli nasıldır ?6a3b.5ab2Cevap : 1Çözüm :2a.3ab2.5a2b = 30.a4.b3 = 1 „ olur6a3b.5ab2 30.a4.b3
Ozan MakinaKapat