SIRAT ve MİZAN
SIRAT ve MİZAN Kıyamet ve Mahşer Günü hesap sorma günüdür. İnsanları yaratan ve onları dünya hayatında imtihana tabi tutan Allah-u Zülcelal, o gün onlardan hesap sorar. Nitekim Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur:“Yemin olsun, biz kendilerine peygamber gönderdiğimiz milletlerden de, onlara gönderdiğimiz peygamberlerden de hesap soracağız. Biz bunların yaptıklarını tam bir bilgi ile onlara anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değildik. O gün amelleri tartmak gerçektir. Kimin iyi amelleri ağır gelirse o iflah olur. Kimin iyi amelleri hafif gelirse, ayetlerimize karşı işledikleri zulümden dolayı nefislerini hüsrana bırakmıştır.” (A’raf; 6-7) Başka bir ayet-i kerimede ise şöyle buyrulmuştur:“O gün dilleri, elleri ve ayakları onların kötü amellerine şahitlik edecektir. O gün Allah onlara yalnızca hak ettikleri cezayı verecek ve onlar Allah’ın Âdil-i mutlak olduğunu göreceklerdir.” (Nur; 24-25) Hz. Peygamber (S.A.V) Mizan konusunda şöyle buyurmuştur:“Arada örtü ve tercüman bulunmaksızın her biriniz Allah-u Teala’nın önünde duracaksınız ve kendisi size: “Sana şu ni’metleri vermedim mi? Sana şu iyilikleri yapmadım mı? Sana peygamber ve uyarıcı göndermedim mi?” diye soracaktır. Ve siz, bütün bu sorulara: “Evet” diyeceksiniz. Çünkü Allah-u Teala, yalnızca olmuş olanları sorar. Ve siz (kusur, günah ve ihmallerinizi görüp) mahçubiyet, korku ve pişmanlık duyacak ve kaçmak isteyeceksiniz. Fakat sağ tarafınıza bakınca orada cehennemi göreceksiniz, sol tarafınıza bakınca orada da cehennemi göreceksiniz. (Bunun üzerine kaçmanın mümkün olmadığını anlayacaksınız.) Kendinizi cehennemden kurtarmak için bulabildiğiniz kadar sadaka verin bir hurma yarısını bulsanız, onu da verin. Bunu da bulmazsanız, faydalı ve gönül yapıcı bir söz söyleyin.” (Buhari)
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat