Müslüman Bilim Adamları
Müslüman Bilim Adamları Müslüman Bilim Adamları 1. Akşemseddin: Pasteur ’dan 400 sene önce mikrobu bulmuştur2. Ali Kuşçu: Büyük astronomi bilgini. İlk defa ayın şekillerini anlatan kitabı yazmıştır.3. Ebul-Vefa: Trigonometri’de tanjant,cotanjant,sekant,kosekant ’ı bulan büyük alimdir4.Biruni: İlk defa dünyanın döndüğünü ispat etmiştir.5. Ebu Kamil Şü’ca: Avrupaya matematiği öğretmiştir.6. Ebu Ma’şer: Med-Cezir (Gel-Git) olayını ilk o bulmuştur.7. Battani: Dünyanın en büyük kaşifidir. Trigonometrinin kaşifidir8. Cabir Bin Hayyan: Atom bombası fikrinin babası ve kimya biliminin atası büyük alim9. Cezeri: 8 asır önce otomatik sistemin kurucusu ve bilgisayarın babasıdır10. Demiri: Avrupalılardan 400 sene önce zooloji ansiklopedisini yazmıştır.11. Farabi: Ses olayını ilk defa fiziki yönden açıklamıştır.Sesin fiziki izahını ilk defa o yapmıştır12. Gıyasüddin Cemşid: Matematikte ondalık kesir sistemini ilk o bulmuştur.13. İbn Cessar: Cüzzamın sebebini ve tedavisini 900 sene önce açıklamıştır14. İbn Hatip: Vebanın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklamıştır15. İbn Firnas: Wright kardeşlerden bin sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştirdi.16. İbn Karaka: 900 sene önce harika bir torna tezgahı yapmıştır17. İbni türk: Cebirin temelini atan bilginlerdendir18. İdrisi: Yedi asır önce bugünkü ne çok benzeyen dünya haritası çizmiştir19. İbni Sina: Eserleri Avrupa üniversitesinde 600 sene ders kitabı olarak okutmuştur. Tıbbın babasıdır. AVRUPA ya göre adı AVICENNA’dır.20. Kadızade Rumi: yaşadığı asrın en büyük matematik ve astronomi bilginidir. Fizik kurallarını astronomiye uyarlamıştır21. Kambur Vesim: verem mikrobunu R.Koch’tan 150 sene önce keşfetmiştir22. İbnünnefis: avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfetmiştir23. Piri Reis: 400 sene önce bugünküne en yakın dünya haritasını çizmiştir.22.Ömer hayyam: Cebiri oluşturandır. İlk defa o bulmuştur   Cevher68...
TelcisanKapat