İslamda Erkek
İslam’da Erkek Günümüzde insanlar, özellikle de gençler birçok insanı kendilerine örnek almakta, onların tavır ve konuşmalarına, üsluplarına, giyim tarzlarına özenmekte, onlar gibi olmaya çalışmaktadırlar. Ancak bu insanlar arasında güzel ahlak taşımayan kişiler olduğu için, onları taklit eden gençlerde de aynı tavırlar görülmektedir. Örneğin bu gençlerin bazıları mafya babalarına özenmekte, bazıları insanları kolayca öldürdüğü halde film gereği iyi adam rolündeki karakterleri örnek almakta, kimileri de kendilerine yabancı bir kültürün olumsuz yönlerini bütünüyle taklit etmeye çalışmaktadır. Kuran ahlakının yaygın olarak yaşanmadığı bir toplumda insanların karakterini belirleyen başka etkenler de vardır. Buna bir örnek olarak ’erkek adam dediğin...’ diye başlayan anlayış verilebilir. Bu mantığa göre, erkek karakterinin ilk prensibi daima “üstün” olmaktır. Bu anlayışa sahip toplumdaki diğer etkenler de zaten erkeğin bu üstünlük iddiasını destekleyecek niteliktedir. Kısaca, bu ve buna benzer mantıkların sonuçları, gençleri gerçek anlamda sevgi, saygı, merhamet gibi üstün ahlaki özelliklerden uzaklaştırmaktadır. Tüm bunların yanında gençlere verilen eğitimin de önemli bir yeri vardır. Bu da zaman zaman “haklı olanın değil güçlü olanın üstün olduğunu savunan, zayıf ve aciz insanların toplumdan silinmesini öngören, insanlara şefkatsizlik, acımazsızlık, çıkarcılık telkini yapan” Darwinist öğretilerin gençlere sistematik olarak telkin edilmesidir. En Güzel Örnek Peygamberlerimizdir Bir Müslümanın, tavrına ve ahlakına özenmesi, benzemek için çaba göstermesi gereken kişiler peygamberlerimizdir. Rabbimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in güzel bir örnek olduğunu bir ayette şöyle bildirmektedir:Andolsun, sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah’ın Resûlü’nde güzel bir örnek vardır. (Ahzab Suresi, 21)Peygamberimiz (sav)’i görmemiş olsak bile, Kuran ayetlerinden ve hadis-i şeriflerden, güzel tavırlarını, konuşmalarını, gösterdiği güzel ahlakı tanıyabilir, ona benzemek, ahirette onunla yakın bir dost olabilmek için elimizden gelen çabayı en fazlasıyla gösterebiliriz. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) gibi diğer peygamberler de, Allah’ın müminler için örnek kıldığı, Allah’ın razı olduğu kişilerdir. Allah, Yusuf Suresi’nde şöyle bildirmektedir:Andolsun, onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır... (Yusuf Suresi, 111)İMAN ETMEYEN BİR TOPLUMDA ERKEK KARAKTERİAlaycı, kırıcı ve basit esprilerHikmetsiz ve boş konuşmalarSoğuk ve donuk konuşma üslubuTartışmacı ve kavgacı bir yapıSamimiyetsiz, yapmacık mimiklerSürekli kendinden bahsetme, kendini övmeKaramsar, şikayetçi üslupNefsinin isteklerine boyun eğenAdaleti kendi menfaatleri ölçüsünde gözeten Agresif ve sinirli hareketlerKaba, görgüsüz, güven vermeyen tavırlarSorumsuz ve bilinçsiz davranışlarBencil, menfaatçi, karşılık bekleyen bir anlayışKibirli, enaniyetliKadınları bir eşya gibi görme ve aşağılama Eleştiriye ve değişime kapalıEstetik anlayıştan yoksun, temizlikten uzakMÜMİN ERKEK KARAKTERİOnore edici espriler, övücü sözlerAllah’ı hatırlatan faydalı konuşmalarGüleryüzlü, samimi ve canayakın üslupUzlaşmacı ve barışçıl yapıDoğal mimiklerBaşkalarını övmeÜmitvar, müjdeleyici üslupVicadanıyla hareket edenAdaleti her durumda gözetenSakin ve ölçülü hareketlerNezaketli, ince düşünceli, güven verici tavırlarSorumlu ve bilinçli davranışlar Fedakar, karışılıksız iyilik yapan bir anlayış Mütevazi ve mülayimKadınlara değer verme ve saygı duymaEleştiriye ve değişime açıkEstetik yönü gelişmiş, modern, temizlikten anlayanErkek Dedigin İmam Hüseyin Gibi Olmalı.
ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat